Základná škola

Prihlásenie

Nedeľa 7. 2. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • V obvodnom kole matematickej olympiády získala 1. miesto žiačka 9. ročníka Annamária Vargová.
  Žiačky 5. ročníka: Prokopová, Kišová a Babičová boli úspešnými riešiteľkami.
  Víťazke blahoželáme

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že vyučovanie na ZŠ Abovská 36 prebieha riadne podľa rozvrhu.
  1.2.2016 (v pondelok) budú polročné prázdniny. Vyučovanie pokračuje 2.2.2016 (v utorok).
                                                                       Vedenie školy

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na ZŠ Abovská 36 je 25.1.2016 (v pondelok) riadne vyučovanie.

  Vedenie školy

 • Vážení rodičia, 

  v dňoch 18. 1. - 19. 1. 2016 (v pondelok, utorok) sa uskutoční na našej škole zber papiera. Kontajner bude umiestnený na starej príjazdovej ceste pri altánku. 
                                                                         Vedenie školy

 • Vážení rodičia,

  Dňa 13.1.2016 /streda/  sa uskutoční Informačný deň pre rodičov od 15.00 - 17.00 hod . na ZŠ Abovská 36, Košice. Máte ideálnu možnosť sa dozvedieť  o výchovno-vzdelávacích  výsledkoch Vašich detí v I. polroku..  

  Tešíme sa na Vašu návštevu.                                                                                               Vedenie školy

 • V obvodnom kole technickej olympiády získali prvé miesto žiaci Jakub Lampert a Ľudovít Arkai z 9. triedy.

  Víťazom blahoželáme

 • Dňa 26.11.2015 sa 6 žiačok našej školy zúčastnilo súťaže v zimnom aranžovaní. Dievčatá zhotovili nádherné práce na tému Zimná rozprávka. Najlepšie hodnotenie poroty získali práce N. Čižmárovej 8.B – 2. miesto
  A. Timkovej 8.A – 3. miesto. Víťazkám blahoželáme.

 • Vážení rodičia,

  mesačný poplatok za ŠKD (11€) je nutné uhrádzať do 15. dňa v mesiaci z dôvodu zúčtovania.
  Za pochopenie ďakujeme.

                                     Vedenie školy

 • Oznamujeme Vám, že v čase od 29. októbra do 30. októbra 2015
  budú jesenné prázdniny. Nástup do školy je 2. novembra (v pondelok) 2015.
  Prajeme príjemné prázdniny.

           Vedenie školy

 • Vážení rodičia,
  na základe Vašich podnetov je možné uhradiť ročný príspevok Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Košice - Barca, Abovská 36, 040 17 Košice - Barca, IČO 31 945 988  okrem doručenia hotovosti triednemu učiteľovi, aj formou úhrady priamo na účet združenia v banke a to jednorázovo vo výške 25,- € za školský rok 2015/2016.

  Parametre platby:
  Účet príjemcu: IBAN : SK1275000000004019187264  BBAN : 4019187264/7500
  Názov účtu: Rodičovské združenie pri Základnej škole Košice - Barca
  Suma: 25,00 €
  Účel platby: priezvisko meno a trieda
  Variabilný symbol: 2015
  Dátum úhrady : najneskôr do 15.11.2015