Základná škola

Prihlásenie

Utorok 3. 3. 2015

Narodeniny a meniny

Kontakt

 • Základná škola
  Abovská 36, 040 17 Košice
 • 055/6855198 - škola
  055/7299244 - riaditeľ
  055/6855239 - školská jedáleň

Mapa

Počet návštev: 2524599

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Karneval 2015

  Koniec 1. polroku oslavili žiaci 1. stupňa veselo. V telocvični MÚ MČ košice-Barca sa uskutočnil obľúbený "KARNEVAL". Fotografie z vydarenej akcie sa nachádzajú v časti "FOTOALBUM". 

 • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016

  Riaditeľstvo Základnej školy na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach-Barci oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa v zmysle schváleného VZN mesta Košice č. 673 uskutočnil  v dňoch 16.1.a 17.1.2015.    Celkom bolo zapísaných 45 žiakov.  V novom školskom roku plánujeme otvoriť 2 triedy.  Zo zapísaných žiakov budú mať niektorí odklad povinnej školskej dochádzky o 1 rok.  Preto stále ešte môžeme prijať niekoľkých  žiakov ...  Fotografie zo zápisu sa nachádzajú v časti "FOTOALBUM".    Zapis.docx

 • Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

  V module "O škole" je zverejnená Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014.

 • Súťaže a olympiády v školskom roku 2013/2014

  Výsledky úspešnosti školy v  súťažiach a olympiádach

   

  V školskom roku 2013/2014  naši žiaci  vzorne reprezentovali  svoju školu, mestskú časť i mesto Košice. Pod vedením pedagógov sa zúčastnili na mnohých súťažiach a olympiádach. Aj napriek tomu, že  v porovnaní s inými školami máme menej žiakov, dokázali, že práca s nadanými a talentovanými žiakmi v našej škole má veľmi dobrú úroveň. Tu sú naše najlepšie výsledky:

 • Školský časopis - ŠKOLÁK

  Pozor! Pozor! Pozor!

  Práve vyšlo vianočné číslo nášho školského časopisu ŠKOLÁK. Nájdete ho na ľavej lište, modul ŠKOLÁK.

  Príjemné prázdninové chvíle želá redakcia časopisu!