Navigácia

Partners

Piatok 25. 4. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 25.4.2014)
Marek Frniak (IV.)
Marek Kolesár (I.B)
Marek Čižmár (III.A)
Zajtra (Sobota 26.4.2014)
Jaroslava Sabolová (VIII.A)
Pozajtra (Nedeľa 27.4.2014)
Monika Farkasová (VIII.A)
Matej Horváth (VII.)
Adrián Vozár (VII.)
Jaroslav  Bočkorik (V.)
Jaroslav Majcher (VII.)
Jaroslav Plachý (VII.)
Jaroslav Vojaček (IV.)

Kontakt

 • Základná škola
  Abovská 36, 040 17 Košice
 • 055/6855198 - škola
  055/7299244 - riaditeľ
  055/6855239 - školská jedáleň

Mapa

Počet návštev: 2010687

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • ZBER NEPOTREBNÉHO ŠATSTVA, OBUVI, GALANTÉRIE A DOPLNKOV

  Naša škola sa zapojila do akcie "Výkup použitého šatstva, obuvi, galantérie, kožených doplnkov a bytového textilu". V rámci tejto akcie budeme zbierať tieto pre nás už nepotrebné veci, s ktorými máme často problémy, ale nechceme ich len tak vyhodiť. Podmienky zberu sú uvedené nižšie. Takto nazbierané veci bude škola odovzdávať zmluvnej firme, ktorá škole vyplatí 0,20 € za 1 kg. Tieto peniaze budú použité na nákup nových učebných pomôcok.  Zber sa uskutoční 1-krát za štvrťrok, termín oznámime cez žiacke knižky, miestnym rozhlasom a na tejto stránke.

 • Vynikajúci úspech!

  Žiačky našej školy dosiahli vynikajúci úspech! Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v bedmintone obsadili krásne 2. miesto, keď vo finále len tesne prehrali s družstvom Banskej Bystrice. O tento výrazný úspech sa pričili žiačky Katka Vargová a Kristínka Baloghová. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!  

 • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015

  Riaditeľstvo Základnej školy na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach-Barci oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 sa v zmysle schváleného VZN mesta Košice č. 673 uskutočnil  v dňoch 17.1.a 18.1.2014.  Do 1. ročníka našej školy  bolo zapísaných 42 žiakov. V škole máme ešte niekoľko voľných miest! Rodičia majú ešte možnosť zapísať svoje deti do 15.2.2014.  V prípade potreby môžeme prijať aj súrodencov do vyšších ročníkov! 

 • 14. 4. 2014

  Aktualizovali sme modul ŠKOLÁK

 • 10. 2. 2014

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

  V module "O škole" je zverejnená Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012/2013.

 • Súťaže a olympiády v školskom roku 2012/2013

  V školskom roku 2012/2013  naši žiaci  vzorne reprezentovali  svoju školu, mestskú časť i mesto Košice. Pod vedením pedagógov sa zúčastnili na mnohých súťažiach a olympiádach. Aj napriek tomu, že  v porovnaní s inými školami máme menej žiakov, dokázali, že práca s nadanými a talentovanými žiakmi v našej škole má veľmi dobrú úroveň. Tu sú naše najlepšie výsledky:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Abovská 36, 040 17 Košice
 • 055/6855198 - škola
  055/7299244 - riaditeľ
  055/6855239 - školská jedáleň

Fotogaléria

Naši partneri