Základná škola

Prihlásenie

Sobota 31. 1. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 31.1.2015)
Klaudius Kováč (VII.A)
Zajtra (Nedeľa 1.2.2015)
Mazzy Anne Gregoire (I.B)
Pozajtra (Pondelok 2.2.2015)
Marek Balogh (I.A)
Erik Amrich (VII.B)
Erik Keruľ (IX.A)
Erik Maňko (V.)
Erik Petro (VII.B)
Mária Babjaková

Kontakt

 • Základná škola
  Abovská 36, 040 17 Košice
 • 055/6855198 - škola
  055/7299244 - riaditeľ
  055/6855239 - školská jedáleň

Mapa

Počet návštev: 2469124

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Karneval 2015

  Koniec 1. polroku oslavili žiaci 1. stupňa veselo. V telocvični MÚ MČ košice-Barca sa uskutočnil obľúbený "KARNEVAL". Fotografie z vydarenej akcie sa nachádzajú v časti "FOTOALBUM". 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ Abovská 36 v Košiciach-Barci týmto oznamuje, že v súlade s § 150, ods. 5,  zákona č.  245/2008 Z.z. ( školský zákon ) udeľuje na deň 03.02.2015 ( utorok ) riaditeľské voľno pre žiakov školy  z prevádzkových dôvodov - Metodický deň pre učiteľov a vychovávateľov ZŠ. V uvedený deň nebude v prevádzke  ŠJ a ŠKD. V riadnom vyučovaní sa bude pokračovať 04.02.2015 ( streda ).       pozvanka1.pdf

 • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016

  Riaditeľstvo Základnej školy na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach-Barci oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa v zmysle schváleného VZN mesta Košice č. 673 uskutočnil  v dňoch 16.1.a 17.1.2015.    Celkom bolo zapísaných 45 žiakov.  V novom školskom roku plánujeme otvoriť 2 triedy.  Zo zapísaných žiakov budú mať niektorí odklad povinnej školskej dochádzky o 1 rok.  Preto stále ešte môžeme prijať niekoľkých  žiakov ...  Fotografie zo zápisu sa nachádzajú v časti "FOTOALBUM".    Zapis.docx

 • Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

  V module "O škole" je zverejnená Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014.

 • Súťaže a olympiády v školskom roku 2013/2014

  Výsledky úspešnosti školy v  súťažiach a olympiádach

   

  V školskom roku 2013/2014  naši žiaci  vzorne reprezentovali  svoju školu, mestskú časť i mesto Košice. Pod vedením pedagógov sa zúčastnili na mnohých súťažiach a olympiádach. Aj napriek tomu, že  v porovnaní s inými školami máme menej žiakov, dokázali, že práca s nadanými a talentovanými žiakmi v našej škole má veľmi dobrú úroveň. Tu sú naše najlepšie výsledky:

 • Školský časopis - ŠKOLÁK

  Pozor! Pozor! Pozor!

  Práve vyšlo vianočné číslo nášho školského časopisu ŠKOLÁK. Nájdete ho na ľavej lište, modul ŠKOLÁK.

  Príjemné prázdninové chvíle želá redakcia časopisu!