Základná škola

Prihlásenie

Piatok 27. 3. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 27.3.2015)
Simona Majcherová (II.B)
Zajtra (Sobota 28.3.2015)
Laura Forgáčová (VI.)
Šimon Haluška (VII.A)
Anna Timková (VII.A)
Soňa Drangová (IX.B)
Pozajtra (Nedeľa 29.3.2015)
Martina Családiová
Michal Královič (VI.)
Miroslav Bereš (IX.A)

Kontakt

 • Základná škola
  Abovská 36, 040 17 Košice
 • 055/6855198 - škola
  055/7299244 - riaditeľ
  055/6855239 - školská jedáleň

Mapa

Počet návštev: 2573032

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Úprava vyučovania

  OZNÁMENIE

  Riaditeľstvo  Základnej školy na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach –Barci oznamuje, že z dôvodu konania školských osláv Dňa učiteľov 2015 bude  dňa 27.03.2015 / piatok / upravené dopoludňajšie vyučovanie nasledovne:

  1.

 • TALENTÁRIUM

  Dňa 20.3.2015 sa konalo zábavné popoludnie pod názvom "Talentárium". Pripravila ho p. vychovávateľka A. Géciová  pre žiakov II. ročníka. Žiaci svoj talent mohli predviesť v rôznych kategóriach - tanec, spev, šport, kresba, hra na hudobný nástroj. Na priebeh celej súťaže dohliadala trojčlenná porota v zložení: M. Géci, K. Kertészová a K. Zeleňáková. Deti sa na súťaž pripravovali veľmi zodpovedne a ich vystúpenia boli na vysokej úrovni. Každý, kto sa do súťaže zapojil získal cenu a sladkú odmenu. Ak aj niekto nevyhral 1. miesto, určite nebol smutný, lebo cieľom nebolo vyhrať, ale zabaviť sa. A to sa určite podarilo! Niekoľko fotografií zo súťaže sa nachádza v časti FOTOALBUM. 

 • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016

  Riaditeľstvo Základnej školy na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach-Barci oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa v zmysle schváleného VZN mesta Košice č. 673 uskutočnil  v dňoch 16.1.a 17.1.2015.    Celkom bolo zapísaných 45 žiakov.  V novom školskom roku plánujeme otvoriť 2 triedy.  Zo zapísaných žiakov budú mať niektorí odklad povinnej školskej dochádzky o 1 rok.  Preto stále ešte môžeme prijať niekoľkých  žiakov ...  Fotografie zo zápisu sa nachádzajú v časti "FOTOALBUM".    Zapis.docx

 • Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

  V module "O škole" je zverejnená Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014.

 • Súťaže a olympiády v školskom roku 2013/2014

  Výsledky úspešnosti školy v  súťažiach a olympiádach

   

  V školskom roku 2013/2014  naši žiaci  vzorne reprezentovali  svoju školu, mestskú časť i mesto Košice. Pod vedením pedagógov sa zúčastnili na mnohých súťažiach a olympiádach. Aj napriek tomu, že  v porovnaní s inými školami máme menej žiakov, dokázali, že práca s nadanými a talentovanými žiakmi v našej škole má veľmi dobrú úroveň. Tu sú naše najlepšie výsledky: