Základná škola

Prihlásenie
 • Geografická olympiáda

  V okresnom kole geografickej olympiády v kat. G sa žiačka 5. B Karin Prokopová umiestnila na 2. mieste.

  Žiačke srdečne blahoželáme k výbornému výsledku.

 • Pozor - zmena

  Vážení rodičia,

  oddnes nájdete Jedálny lístok pod podstránkou Strava v ľavej časti našej webstránky.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • „Aktualizácia Materiálovo-spotrebných noriem na rok 2016 očami deti“

  Milí rodičia, 

  máte záujem podieľať sa na tvorbe receptov do jedálneho lístka Vašich detí? Ak áno, dôkladne si prečítajte tento oznam. Môžete tak urobiť do 29.2.2016​.

  Vazeni_rodicia__mile_deti.docx
  Priloha_c_1.doc

 • Matematická olympiáda

  V obvodnom kole matematickej olympiády získala 1. miesto žiačka 9. ročníka Annamária Vargová.
  Žiačky 5. ročníka: Prokopová, Kišová a Babičová boli úspešnými riešiteľkami.
  Víťazke blahoželáme

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že vyučovanie na ZŠ Abovská 36 prebieha riadne podľa rozvrhu.
  1.2.2016 (v pondelok) budú polročné prázdniny. Vyučovanie pokračuje 2.2.2016 (v utorok).
                                                                       Vedenie školy

 • Upozornenie pre rodičov

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na ZŠ Abovská 36 je 25.1.2016 (v pondelok) riadne vyučovanie.

  Vedenie školy

 • Zber papiera

  Vážení rodičia, 

  v dňoch 18. 1. - 19. 1. 2016 (v pondelok, utorok) sa uskutoční na našej škole zber papiera. Kontajner bude umiestnený na starej príjazdovej ceste pri altánku. 
                                                                         Vedenie školy

 • Informačný deň pre rodičov

  Vážení rodičia,

  Dňa 13.1.2016 /streda/  sa uskutoční Informačný deň pre rodičov od 15.00 - 17.00 hod . na ZŠ Abovská 36, Košice. Máte ideálnu možnosť sa dozvedieť  o výchovno-vzdelávacích  výsledkoch Vašich detí v I. polroku..  

  Tešíme sa na Vašu návštevu.                                                                                               Vedenie školy

   

 • Víťazi technickej olympiády

  V obvodnom kole technickej olympiády získali prvé miesto žiaci Jakub Lampert a Ľudovít Arkai z 9. triedy.

  Víťazom blahoželáme

 • Súťaž v aranžovaní

  Dňa 26.11.2015 sa 6 žiačok našej školy zúčastnilo súťaže v zimnom aranžovaní. Dievčatá zhotovili nádherné práce na tému Zimná rozprávka. Najlepšie hodnotenie poroty získali práce N. Čižmárovej 8.B – 2. miesto
  A. Timkovej 8.A – 3. miesto. Víťazkám blahoželáme.

  Súťažiacich pripravovala RNDr. Renáta Sýkorová

 • Mesačný poplatok za ŠKD

  Vážení rodičia,

  mesačný poplatok za ŠKD (11€) je nutné uhrádzať do 15. dňa v mesiaci z dôvodu zúčtovania.
  Za pochopenie ďakujeme.

                                     Vedenie školy

 • Jesenné prázdniny 2015/2016

  Oznamujeme Vám, že v čase od 29. októbra do 30. októbra 2015
  budú jesenné prázdniny. Nástup do školy je 2. novembra (v pondelok) 2015.
  Prajeme príjemné prázdniny.

           Vedenie školy

 • Úhrada ročného príspevku Rodičovskému združeniu

  Vážení rodičia,
  na základe Vašich podnetov je možné uhradiť ročný príspevok Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Košice - Barca, Abovská 36, 040 17 Košice - Barca, IČO 31 945 988  okrem doručenia hotovosti triednemu učiteľovi, aj formou úhrady priamo na účet združenia v banke a to jednorázovo vo výške 25,- € za školský rok 2015/2016.

  Parametre platby:
  Účet príjemcu: IBAN : SK1275000000004019187264  BBAN : 4019187264/7500
  Názov účtu: Rodičovské združenie pri Základnej škole Košice - Barca
  Suma: 25,00 €
  Účel platby: priezvisko meno a trieda
  Variabilný symbol: 2015
  Dátum úhrady : najneskôr do 15.11.2015

  V prípade, ak ide o platbu za viac detí (súrodenci), prosím uveďte 1x priezvisko a všetky krstné mená a všetky triedy detí na ktoré sa platba vzťahuje.
  Vzor: Šípková Ruženka 5C Spiderman 1D Mimon 7C

  Pri použití QR kódu s platobnými dátami na úhradu je nutné upraviť účel platby a dátum splatnosti.

 • Záujmová činnosť - 2015/2016

  Vážení rodičia!

  V novom školskom roku bude záujmovú činnosť zabezpečovať CVČ Domino. Na stránke www.cvckosice.sk sú uvedené záujmové útvary, z ktorých si môžete vybrať. Aby bol útvar otvorený, musí sa prihlásiť dostatočný počet žiakov. Chceme, aby krúžky pracovali v Barci. Z našich pedagógov budú zatiaľ viesť krúžky:

   

  Matematika hrou                  - Sedláková Lenártová / pre 9. ročník               

  Jazykovedný                         - Šimonová / pre 9. ročník 

  Futbalový          - Miženková / pre 5.-9. roč. / CH a D

  Loptové   hry      - Miženková / pre 5.-9. roč. / D

  Turistický I                  - Maruničová / pre 3. a 4. ročník 

  Turistický II                          - Maruničová / pre 5. - 9. ročník 

  Spievame POP                        - Fenková / 1.-9. roč.

  Šachový krúžok                      - Sýkorová/ 6.-9. ročník  

  Angličtina hrou I.                    - Fenková  / 2.-3. roč.

  Angličtina hrou II.                   - Fenková / 4.-5. roč. 

  Počítače hrou                           - Fenková  / 2.-8. roč.     

  Florbal                                      - Szilagyi / 5.-9. roč. / CH a D 

  Krúžok Francúzskeho jazyka  - /3.-5.roč./

  Krúžok Ruského jazyka         -Miženková /3.-5.roč/ 

 • Nový školský rok 2015/2016 - otvorenie

  Riaditeľstvo ZŠ Abovská 36, Košice-Barca oznamuje že, slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude o 8.00 hod. pred budovou školy.

  Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy

 • Školský časopis - ŠKOLÁK

  Pozor! Pozor! Pozor!

  Práve vyšlo posledné  číslo nášho školského časopisu ŠKOLÁK v tomto školskom roku.  Nájdete ho na ľavej lište, modul ŠKOLÁK.

  Príjemné prázdninové chvíle želá redakcia časopisu!

 • Percentá pre školu

   

  Radi by sme vás informovali, že webstránka donorského systému Percentá pre školu je spustená a naša škola je už zaradená v zozname škôl.

  Pre našu školu tak môžete zístavať finančné zdroje na akýkoľvek účel.  Viac informácií o systéme nájdete tu.

  V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

   

  www.percentapreskolu.sk
   

 • Aktualizácia údajov
  19. 1. 2016 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Triedny aktív ZR

  Vážení rodičia,

  dňa 16.11.2015 sa v našej škole uskutočnia triedne aktívy:

  • pre I. stupeň o 16:00 hod.
  • pre II. stupeň o 16:30 hod.

  Triedneho aktívu sa majú zúčastniť aj žiaci.

  Vedenie školy

 • UNICEF - ŠPD
  6. 10. 2015

  Aktualizovali sme modul UNICEF - ŠPD