Základná škola

Prihlásenie
 • Testovanie 5

  Vážení rodičia,

  dňa 25.11.2015 udeľujem pre ročníky 6., 7. a 8. riaditeľské voľno z dôvodu konania Testovania 5 - žiakov 5. ročníka. Žiaci 9. ročníka sa v tento deň zúčastnia medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2015.
  Ročníky 1. - 4. v tento deň navštívia Starú radnicu, kde si vypočujú výchovný koncert.

  Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy

 • Triedny aktív ZR

  Vážení rodičia,

  dňa 16.11.2015 sa v našej škole uskutočnia triedne aktívy:

  • pre I. stupeň o 16:00 hod.
  • pre II. stupeň o 16:30 hod.

  Triedneho aktívu sa majú zúčastniť aj žiaci.

  Vedenie školy

 • Mesačný poplatok za ŠKD

  Vážení rodičia,

  mesačný poplatok za ŠKD (11€) je nutné uhrádzať do 15. dňa v mesiaci z dôvodu zúčtovania.
  Za pochopenie ďakujeme.

                                     Vedenie školy

 • Jesenné prázdniny 2015/2016

  Oznamujeme Vám, že v čase od 29. októbra do 30. októbra 2015
  budú jesenné prázdniny. Nástup do školy je 2. novembra (v pondelok) 2015.
  Prajeme príjemné prázdniny.

           Vedenie školy

 • Úhrada ročného príspevku Rodičovskému združeniu

  Vážení rodičia,
  na základe Vašich podnetov je možné uhradiť ročný príspevok Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Košice - Barca, Abovská 36, 040 17 Košice - Barca, IČO 31 945 988  okrem doručenia hotovosti triednemu učiteľovi, aj formou úhrady priamo na účet združenia v banke a to jednorázovo vo výške 25,- € za školský rok 2015/2016.

  Parametre platby:
  Účet príjemcu: IBAN : SK1275000000004019187264  BBAN : 4019187264/7500
  Názov účtu: Rodičovské združenie pri Základnej škole Košice - Barca
  Suma: 25,00 €
  Účel platby: priezvisko meno a trieda
  Variabilný symbol: 2015
  Dátum úhrady : najneskôr do 15.11.2015

  V prípade, ak ide o platbu za viac detí (súrodenci), prosím uveďte 1x priezvisko a všetky krstné mená a všetky triedy detí na ktoré sa platba vzťahuje.
  Vzor: Šípková Ruženka 5C Spiderman 1D Mimon 7C

  Pri použití QR kódu s platobnými dátami na úhradu je nutné upraviť účel platby a dátum splatnosti.

 • Projekt Hovorme o jedle

  Naša škola sa zapojila do projektu Hovorme o jedle, ktorý sa bude realizovať v dňoch 12.10.-16.10.2015. Projekt je zameraný na aktuálne témy:

  Pondelok – chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky
  Utorok – ovocie, zelenina
  Streda -  mlieko a mliečne výrobky
  Štvrtok – mäso, ryby, vajcia, strukoviny
  Piatok – cukry

  Žiaci sa môžu zapojiť do sprievodných aktivít: literárnej súťaže Načo sú nám polia, sady a výtvarnej súťaže Chutné maľovanie.

 • Záujmová činnosť - 2015/2016

  Vážení rodičia!

  V novom školskom roku bude záujmovú činnosť zabezpečovať CVČ Domino. Na stránke www.cvckosice.sk sú uvedené záujmové útvary, z ktorých si môžete vybrať. Aby bol útvar otvorený, musí sa prihlásiť dostatočný počet žiakov. Chceme, aby krúžky pracovali v Barci. Z našich pedagógov budú zatiaľ viesť krúžky:

   

  Matematika hrou                  - Sedláková Lenártová / pre 9. ročník               

  Jazykovedný                         - Šimonová / pre 9. ročník 

  Futbalový          - Miženková / pre 5.-9. roč. / CH a D

  Loptové   hry      - Miženková / pre 5.-9. roč. / D

  Turistický I                  - Maruničová / pre 3. a 4. ročník 

  Turistický II                          - Maruničová / pre 5. - 9. ročník 

  Spievame POP                        - Fenková / 1.-9. roč.

  Šachový krúžok                      - Sýkorová/ 6.-9. ročník  

  Angličtina hrou I.                    - Fenková  / 2.-3. roč.

  Angličtina hrou II.                   - Fenková / 4.-5. roč. 

  Počítače hrou                           - Fenková  / 2.-8. roč.     

  Florbal                                      - Szilagyi / 5.-9. roč. / CH a D 

  Krúžok Francúzskeho jazyka  - /3.-5.roč./

  Krúžok Ruského jazyka         -Miženková /3.-5.roč/ 

 • Nový školský rok 2015/2016 - otvorenie

  Riaditeľstvo ZŠ Abovská 36, Košice-Barca oznamuje že, slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude o 8.00 hod. pred budovou školy.

  Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy

 • Školský časopis - ŠKOLÁK

  Pozor! Pozor! Pozor!

  Práve vyšlo posledné  číslo nášho školského časopisu ŠKOLÁK v tomto školskom roku.  Nájdete ho na ľavej lište, modul ŠKOLÁK.

  Príjemné prázdninové chvíle želá redakcia časopisu!

 • Percentá pre školu

   

  Radi by sme vás informovali, že webstránka donorského systému Percentá pre školu je spustená a naša škola je už zaradená v zozname škôl.

  Pre našu školu tak môžete zístavať finančné zdroje na akýkoľvek účel.  Viac informácií o systéme nájdete tu.

  V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

   

  www.percentapreskolu.sk
   

 • UNICEF - ŠPD
  6. 10. 2015

  Aktualizovali sme modul UNICEF - ŠPD

 • Aktualizácia údajov
  16. 9. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

  V module "O škole" je zverejnená Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014.

 • Súťaže a olympiády v školskom roku 2014/2015

  Výsledky úspešnosti školy v  súťažiach a olympiádach

   

  V školskom roku 2014/2015  naši žiaci  vzorne reprezentovali  svoju školu, mestskú časť i mesto Košice. Pod vedením pedagógov sa zúčastnili na mnohých súťažiach a olympiádach. Aj napriek tomu, že  v porovnaní s inými školami máme menej žiakov, dokázali, že práca s nadanými a talentovanými žiakmi v našej škole má veľmi dobrú úroveň. Tu sú naše najlepšie výsledky: 

  Vysledky_uspesnosti_skoly_pri_sutaziach_a_olympiadach(2).docx