Navigácia

 • Nové záujmové krúžky - ponuka

  Má niekto záujem pracovať v krúžkoch:

  Francúzština hrou / pre žiakov 1. - 8. roč. /

  Športový krúžok / pre žiakov 1-4 /

  Podmienka : Minimálne 10 žiakov

            Prihlásiť sa do 16.09. / utorok / u svojho triedneho učiteľa!

 • Nový školský rok 2014/2015 už klope na dvere!!!

  Slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015 sa uskutočnilo dňa 2. septembra  2014 / utorok / o 08,30 hod. pred hlavným vchodom do budovy školy. Fotografie z otvorenia školského roku a slávnostného prestrihnutia pásky, ktorým sa oficiálne začala výstavba telocviční, sa nachádzajú v časti "FOTOALBUM", galéria "Začali sme nový školský rok 2014/2015."

 • Súťaže a olympiády v školskom roku 2013/2014

  Výsledky úspešnosti školy v  súťažiach a olympiádach

   

  V školskom roku 2013/2014  naši žiaci  vzorne reprezentovali  svoju školu, mestskú časť i mesto Košice. Pod vedením pedagógov sa zúčastnili na mnohých súťažiach a olympiádach. Aj napriek tomu, že  v porovnaní s inými školami máme menej žiakov, dokázali, že práca s nadanými a talentovanými žiakmi v našej škole má veľmi dobrú úroveň. Tu sú naše najlepšie výsledky:

  Vysledky_uspesnosti_skoly_pri_sutaziach_a_olympiadach(1).docx

 • Slávnostná školská akadémia

  Dňa 27. mája 2014 / utorok / o 16,30 hod. sa  v Kultúrnom dome MČ Košice-Barca   uskutočnila Slávnostná školská akadémia.  Fotografie sa nachádzajú : www.spevokolbarca.weblahko.sk

 • Vynikajúci úspech!

  Žiačky našej školy dosiahli vynikajúci úspech! Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v bedmintone obsadili krásne 2. miesto, keď vo finále len tesne prehrali s družstvom Banskej Bystrice. O tento výrazný úspech sa pričili žiačky Katka Vargová a Kristínka Baloghová. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!  

 • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015

  Riaditeľstvo Základnej školy na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach-Barci oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 sa v zmysle schváleného VZN mesta Košice č. 673 uskutočnil  v dňoch 17.1.a 18.1.2014.  Do 1. ročníka našej školy  bolo zapísaných 42 žiakov. V škole máme ešte niekoľko voľných miest! Rodičia majú ešte možnosť zapísať svoje deti do 15.2.2014.  V prípade potreby môžeme prijať aj súrodencov do vyšších ročníkov! 

  Skolsky_obvod_ZS_Abovska_36.xlsx

  Základná škola na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach-Barci,

  ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

  pre nový školský rok 2014/2015    p o n ú k a

  - vyučovanie v triedach menším počtom žiakov podľa nových

    školských vzdelávacích programov,

  - vzdelávanie a výchovu kvalifikovanými a odborne zdatnými učiteľmi,

  - vyučovanie v pokojnej a tvorivej atmosfére bez zbytočných stresov v príjemnom prostredí, 

  - vyučovanie v  učebni v prírode,

  - modernú výuku cudzích jazykov  v  jazykovej učebni,

  - možnosť kvalifikovaného vyučovania  cudzieho jazyka – anglický,

    nemecký  a ruský jazyk

  - možnosť rozšíreného vyučovania anglického jazyka v popoludňajšom čase anglickými  lektormi jazykovej školy, 

  -  v prípade potreby  bezproblémové zaradenie detí do ŠKD

  - prácu s počítačmi v rámci vyučovania a v mimovyučovacom čase

    v 2 učebniach výpočtovej techniky s pripojením na internet,

  - využívanie internetu vo vyučovaní / internet je v každej triede /

  - moderné vyučovanie v 3 multimediálnych učebniach

  a v 7 triedach so zabudovanou stabilnou projekčnou technikou,

  - možnosť uplatniť sa  v oblasti  hudobnej, výtvarnej a športovej

    / kvalifikované vyučovanie, priestory, záujmová činnosť /, 

  - triedy ZUŠ Jantárová  / vyučovanie hry na hudobný nástroj /

  a ZUŠ Irkutská / výtvarný odbor / priamo v budove školy,  

  - záujmovú činnosť žiakov zameranú predovšetkým na šport, umenie

    a výpočtovú techniku,

   

  Našou snahou je zabezpečiť všetky aktivity v škole a odbremeniť žiakov i rodičov od časovo náročného cestovania do iných častí Košíc!

   

  Informácie na tel. čísle : 055/68 55 198   www.zsabovke.edupage.org

    

 • Aktualizácia údajov

  5. 9. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

  V module "O škole" je zverejnená Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012/2013.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Abovská 36, 040 17 Košice
 • 055/6855198 - škola
  055/7299244 - riaditeľ
  055/6855239 - školská jedáleň

Fotogaléria

Naši partneri