Základná škola

Prihlásenie
 • Nový školský rok 2015/2016 - otvorenie

  Riaditeľstvo ZŠ Abovská 36, Košice-Barca oznamuje že, slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude o 8.00 hod. pred budovou školy.

  Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy

 • Poďakovanie

  Pri príležitosti ukončenia pracovného pomeru ďakujem všetkým za priazeň a spoluprácu v uplynulých rokoch. Želám všetkým pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.

  Mgr. Michal Ďurik, riaditeľ školy 

 • Záujmová činnosť - 2015/2016

  Vážení rodičia!

  V novom školskom roku bude záujmovú činnosť zabezpečovať CVČ Domino. Na stránke www.cvckosice.sk sú uvedené záujmové útvary, z ktorých si môžete vybrať. Aby bol útvar otvorený, musí sa prihlásiť dostatočný počet žiakov. Chceme, aby krúžky pracovali v Barci. Z našich pedagógov budú zatiaľ viesť krúžky:

  Šachový            - Mravcová

  Matematika hrou                  - Sedláková Lenártová / pre 9. ročník               

  Jazykovedný                         - Rešetková / pre 9. ročník 

  Futbalový          - Miženková / pre 5.-9. roč. / CH a D

  Loptové   hry      - Miženková / pre 5.-9. roč. / D

  Turistický I                  - Maruničová / pre 3. a 4. ročník 

  Turistický II                          - Maruničová / pre 5. - 9. ročník 

  Spievame POP                        - Fenková / 1.-9. roč.

  Šachový krúžok                      - Mravcová / 6.-7. ročník  

  Angličtina hrou I.                    - Fenková  / 2.-3. roč.

  Angličtina hrou II.                   - Fenková / 4.-5. roč. 

  Počítače hrou                           - Fenková  / 2.-8. roč.     

  Florbal                                      - Szilagyi / 5.-9. roč. / CH a D 

   

 • Tanečná škola od 1.9.2015

  Vážení rodičia!

  Ak bude záujem u žiakov, môže od 1.9.2015 pracovať v našich priestoroch Súkromná základná umelecká škola. Viac na  : Tanecna_skola.PDF

 • Školský časopis - ŠKOLÁK

  Pozor! Pozor! Pozor!

  Práve vyšlo posledné  číslo nášho školského časopisu ŠKOLÁK v tomto školskom roku.  Nájdete ho na ľavej lište, modul ŠKOLÁK.

  Príjemné prázdninové chvíle želá redakcia časopisu!

 • SME ŠKOLA PLNÁ TALENTOV - SUPERŠKOLA!!!

  V tomto školskom roku prebiehala v Košiciach dlhodobá súťaž pod názvom "ŠKOLA PLNÁ TALENTOV - SUPERŠKOLA". Žiaci našej školy v nej boli veľmi úspešní.  O celkovom víťazovi rozhodlo finále, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. mája 2015 / utorok / o 15,00 hod. na Hlavnej ulici - na pódiu pri Dolnej bráne.  Našim finálovým súperom bola  ZŠ Gemerská 2. Vďaka výbornej príprave a fantastickej podpore našich žiakov, rodičov a verejnosti sa nám podarilo v tejto súťaži zvíťaziť! Fotografie zo súťaže na nachádzajú v časti FOTOALBUM - SUPERŠKOLA a na http://spevokolbarca.weblahko.sk 

 • Percentá pre školu

   

  Radi by sme vás informovali, že webstránka donorského systému Percentá pre školu je spustená a naša škola je už zaradená v zozname škôl.

  Pre našu školu tak môžete zístavať finančné zdroje na akýkoľvek účel.  Viac informácií o systéme nájdete tu.

  V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

   

  www.percentapreskolu.sk
   

 • Aktualizácia údajov
  28. 8. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

  V module "O škole" je zverejnená Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014.

 • Súťaže a olympiády v školskom roku 2014/2015

  Výsledky úspešnosti školy v  súťažiach a olympiádach

   

  V školskom roku 2014/2015  naši žiaci  vzorne reprezentovali  svoju školu, mestskú časť i mesto Košice. Pod vedením pedagógov sa zúčastnili na mnohých súťažiach a olympiádach. Aj napriek tomu, že  v porovnaní s inými školami máme menej žiakov, dokázali, že práca s nadanými a talentovanými žiakmi v našej škole má veľmi dobrú úroveň. Tu sú naše najlepšie výsledky: 

  Vysledky_uspesnosti_skoly_pri_sutaziach_a_olympiadach(2).docx