Základná škola

Prihlásenie
 • Rozvrh

  Oznamujeme Vám, že na stránke je v ROZVRHU nový rozvrh platný od 18.09.2017.

 • Program Unplugged

  Počas tohto školského roku sa naša škola zapojí do Európskeho programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok pre dospievajúcich ako partnerská škola Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
  Program Unplugged je školský preventívny program, ktorý budú realizovať naši vyškolení učitelia RNDr. Renáta Sýkorová a Mgr. Mária Papinčáková medzi žiakmi 7. ročníka.

  Bližšie informácie: informacie_UNPLUGGED.pdf
  Unplugged.pdf

 • Záujmové útvary 2017/2018

  Milí rodičia!

  Neprehliadnite ponuku záujmových útvarov, ktoré môžu Vaše deti navštevovať v školskom roku 2017/2018.
  Po obdržaní vzdelávacieho poukazu vyplňte prihlášku do ZÚ (nachádza sa pod CVČ vpravo hore na stránke školy).
  Termín odovzdania vzdelávacích poukazov je do 14. 9. 2017.
  Podpísaný vzdelávací poukaz a vyplnenú prihlášku pošlite po Vašom dieťati alebo prineste osobne do školy a odovzdajte ich vedúcemu ZÚ (tr. učiteľke alebo pani učiteľke Janečkovej). 

  Bližšie informácie získate aj u vedúcich ZÚ alebo u pani učiteľky B. Janečkovej.

 • Otvorenie šk. roka 2017/2018

  Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka
  bude 4.9.2017 (pondelok) o 8:00 pred budovou školy.
  Žiaci budú v škole mať program do 11:00 (je potrebné doniesť písacie potreby).

 • Doporučené pomôcky pre prvákov
 • Prázdniny

  Máme za sebou školský rok naplnený prácou a školskými povinnosťami a pred sebou dva mesiace oddychu a leto. 
  Začínajú sa Vám prázdniny.
  Prajeme Vám, aby ste si ich užili a prežili veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi. 
  Uvidíme sa 4. septembra 2017.
                                       RŠ a zamestnanci školy 

 • Dôležité !!!

  Vážení rodičia,
  z dôvodu organizácie CVČ Vás žiadame, aby ste predbežne (zatiaľ nezáväzne) vybrali svojmu dieťaťu záujmový útvar na šk. rok 2017/2018.
  Zoznam záujmových útvarov nájdete na troch hárkoch (stranách) v nasledujúcom súbore.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ox6Ifr35yepYnl1eTdjKUEQTrSz40drQIlly-ybM0Hc/edit?usp=sharing

  Postup je jednoduchý:  1. Po otvorení odkazu klikneme na

  2. vyberieme si hárok (stranu),

  3. meno a ročník (triedu) dieťaťa zapíšeme do Vami vybraného stĺpca


  Po dopísaní mena stlačte Enter a súbor iba zatvorte.

  Ďakujeme Vám za ochotu a porozumenie.

 • Absolventi 2017

  Pre 27 deviatakov bol 30. jún 2017 dňom, kedy naposledy prekročili prah našej školy. Väčšina žiakov prežila spolu krásnych deväť rokov. Bol to deň plný emócií, dojatia, stiskov rúk i objatí. 
  Odchádzajúcim deviatakom želáme veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu na stredných školách. 

                                                                             riaditeľ a zamestnanci školy 

 • Súťaž Englishstar

  PaedDr. G. Fenková zapojila žiakov do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Englishstar, v ktorej si zábavnou formou porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Obstáli veľmi dobre. Ich priemerom bolo 91,5%.
  Plných 100% získali žiaci: Michal Balogh z 3.A, Ema Fedorová z 3.A a Matej Valent zo 4.B a ďalších 23 žiakov malo úspešnosť nad 80%. Každý dostal diplom.  

 • Fullova ruža

  V rámci krúžku Počítače hrou PaedDr. G. Fenková zapojila žiakov do celoslovenskej súťaže Fullova ruža 2017. Poslali celkom 12 prác s témou MOŽNO AJ VECI MAJÚ DUŠU. Žiačka Viktória Hrabinská z 3.A získala striebornú ružu a žiak Simon Soják zo 4.A získal bronzovú ružu.
  Víťazom srdečne blahoželáme. 

 • Zber starého papiera

  V dňoch 26. - 29. júna 2017 (pondelok - štvrtok) sa uskutoční zber starého papiera.
  Kontajner bude pristavený na školskom dvore (podľa možnosti odvážiť doma).

 • Súťaž v letnom aranžovaní

  Dňa 14.6.2017 sa žiačka 6. B Karin Prokopová zúčastnila krajského kola súťaže v letnom aranžovaní na tému Topánka. V silnej konkurencii získala 3. miesto. 

  Žiačke blahoželáme. 

 • Deň polície

  V priestoroch Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach na Rampovej 7 sa 2. júna žiaci 6. A a 6. B z príležitosti MDD zúčastnili preventívno-prezentačnej akcie. Policajti priblížili deťom náročnosť a zodpovednosť policajnej služby ukážkami jej činnosti a techniky.

  Foto tu.

 • Stretnutie absolventov

  Dňa 26. 5. 2017 sa na dvore ZŠ stretlo 30 absolventov, ktorí ukončili základné vzdelanie pred 40 rokmi.
  Po krátkej prehliadke priestorov svojho detstva sa odobrali na spoločné posedenie zaspomínať si na zážitky zo školy.

  Fotografie zo školy nájdete tu.

 • Svetový deň mlieka

  Počas Svetového dňa mlieka žiaci prvého stupňa robili projektové vyučovanie. Na hodinách sa rozprávali o mlieku, mliečnych výrobkoch a o ich význame pre naše zdravie. Na matematike nakupovali mliečne výrobky, na slovenskom jazyku tvorili krátke básničky s peknými obrázkami. Žiaci s radosťou plnili zadávané úlohy a nechýbala im ani mliečna desiata.

 • Účelové cvičenie

  1. júna žiaci 1. stupňa absolvovali Cvičenie v prírode a žiaci 2. stupňa Účelové cvičenie. V priestoroch parku deti riešili rôzne tematické zadania a športové úlohy. Pri príležitosti MDD každé dieťa dostalo sladký balíček od Združenia rodičov.

  Foto nájdete tu.

 • Letné aranžovanie rastlín

  Dňa 26.5.2017  sa tri žiačky našej školy: Karin Prokopová (6.B), Katarína Perháčová (6.B) a Anna Timková (9. roč.) zúčastnili mestského kola súťaže žiakov v letnom aranžovaní rastlín na tému TOPÁNKA. Karin Prokopová si svojou čižmou vybojovala 2. miesto v I.kategórii mladších žiakov a Anna Timková získala čestné uznanie v II.kategórii. Obidve dievčatá postupujú do krajského kola.
  Dievčatám blahoželáme.

 • Výstupné previerky

  Oznamujeme rodičom, že žiaci 1. stupňa budú písať výstupné previerky v týždni od 5. júna do 9. júna
  a žiaci 2. stupňa v týždni od 12. júna do 16. júna 2017.

 • Triedne aktívy a informačný deň

  Oznamujeme rodičom, že dňa 5. júna 2017 (v pondelok) sa uskutočnia triedne aktívy a informačný deň  od 15:30 do 17:30 hod.

 • Detská atletika

  Dňa 20. mája sa mladší žiaci zúčastnili Detskej atletiky - ŠŠL s pani učiteľkou Krafčíkovou. V športovom areáli na Aničke strávili pekné športové dopoludnie a svojimi výkonmi postúpili do finále, ktoré sa uskutoční 20. júna 2017.

strana: