• Triedne aktívy
     • Triedne aktívy

     • Oznamujeme Vám, že dňa 24. septembra (pondelok) 2018 sa uskutočnia triedne aktívy so začiatkom o 16:30 hod. v jednotlivých triedach. Všetci rodičia sú srdečne pozvaní.

    • Záujmové útvary CVČ
     • Záujmové útvary CVČ

     • Prosíme Vás, aby žiaci najneskôr do 14. septembra (piatok) odovzdali záväzné prihlášky do záujmových útvarov CVČ. Ponuku záujmových útvarov nájdete po kliknutí na tento odkaz.

    • Účelové cvičenie - praktická časť
     • Účelové cvičenie - praktická časť

     • Oznamujeme Vám, že dňa 13. septembra sa uskutoční praktická časť účelového cvičenia. Žiaci 1. - 4. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou a žiaci 5. - 9. ročníka 5. vyučovacou hodinou. Školský klub detí a školská jedáleň bude fungovať v riadnom režime.  

    • Rozvrh 2018/2019
     • Rozvrh 2018/2019

     • Oznamujeme Vám, že na stránke školy je pod záložkou Vyučovanie aktuálny rozvrh (platný od 11.9.2018).

    • Ponuka záujmových útvarov
     • Ponuka záujmových útvarov

     • Aktuálnu ponuku záujmových útvarov nájdete po kliknutí na tento odkaz. K dispozícii je aj prihláška na nový šk. rok, ktorú si môžete doma vyplniť a doniesť do školy.

    • Otvorenie nového školského roka
     • Otvorenie nového školského roka

     • Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 (pondelok) na školskom dvore ZŠ Abovská 36 so začiatkom o 8:00. Predpokladané ukončenie je o 10:00. Tešíme sa na Vás :)

    • Aktívna škola
     • Aktívna škola

     • V šk. roku 2017/2018 sa naša škola umiestnila na výbornom 10. mieste v súťaži Aktívna škola. Do súťaže bolo zapojených 34 škôl, ktoré sú v pôsobnosti mesta Košice. Body sú udeľované za súťaže, olympiády a za Testovanie žiakov.
      Vďaka za postup o 11. miest oproti šk. roku 2016/2017 patrí všetkým žiakom, ich rodičom a učiteľom našej školy.

    • Záujmové útvary - predbežný záujem
     • Záujmové útvary - predbežný záujem

     • Prosíme Vás, aby ste v nasledujúcich dňoch (do 31. 08. 2018) označili PREDBEŽNÝ záujem Vášho dieťaťa o daný záujmový útvar (krúžok), ktorý bude navštevovať počas šk. roka 2018/2019. Podrobný postup je v nasledujúcom dokumente:

      Postup_Zaujmove_utvary.pdf

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Prajeme Vám príjemné prežitie vytúžených letných prázdnin. Nech sú tieto prázdniny plné oddychu, radosti a načerpania nových síl do nového školského roku :) Tešíme sa na Vás v septembri. 

      Vedenie a zamestnanci školy

    • Pani zástupkyňa Bačová
     • Pani zástupkyňa Bačová

     • Dlhé roky bola našou kolegyňou a od roku 1994 zastávala na našej škole funkciu zástupkyne pani Mgr. Helena Bačová. Tento školský rok 2017/2018 bol pre ňu na škole posledný, pretože odišla do zaslúženého dôchodku.
      Pani zástupkyni patrí vďaka hlavne za výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov, ktorí prešli jej rukami. Ďakujeme aj za jej láskavé srdce, ochotu vždy pomôcť a poradiť ako aj za všetky chvíle, ktoré sme s ňou prežili. 
      Zároveň jej prajeme veľa krásnych chvíľ a hlavne vytúženého oddychu. 
      Ďakujeme

    • ŠŠL - vyhodnotenie
     • ŠŠL - vyhodnotenie

     • Dňa 26. júna 2018 sa na Magistráte mesta Košice uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie Školskej športovej ligy, kde boli ocenení aj naši žiaci. 

      V priebehu šk. roka sa žiaci prvého stupňa zúčastnili troch kôl v detskej atletike a postupne postúpili medzi 5 najlepších škôl. Vo finále zvíťazili a umiesnili sa na krásnom 1. mieste.  Naši víťazi sú: Balogh Michal ,Valent Michal, Leško Marek, Maximilián Dragun, Villegas Shantal, Fedorová Sarah, Kellyová Júlia a Buľková Dominika.

      Žiaci 2.stupňa získali 2.miesto v ŠŠL vo futbale, a to: Kelemenová Sára, Frniak Marek, Kovalčík Sebastián, Rybár František, Plachý Dávid, Horváth Peter,  Šak Daniel, Bočkorik Matúš, Kolesár Marek a Kolesár Nikolas. 

      Žiakom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov. 

    • Viedeň - výlet
     • Viedeň - výlet

     • Dňa 22. júna 2018 sme sa s našimi deviatakmi a siedmakmi vybrali na výlet do Viedne. Niektorí žiaci zažili prvýkrát cestu nočným vlakom, loďou a metrom vo Viedni. Navštívili sme historické centrum Viedne, kde bol hlavnou atrakciou Dóm sv. Štefana s vežou vysokou 137 m. Zážitok sme mali aj so zámku Schönbrunn, ktorý patrí medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Ďalšími zaujímavosťami boli vykopávky rímskeho mesta Vindobona, cisársky palác Hofburg a návšteva Prírodovedného múzea. 

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • Posledný júnový týždeň žiaci 2. stupňa absolvovali teoretickú aj praktickú časť účelového cvičenia a žiaci 1. stupňa mali cvičenie v prírode. Fotky si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • Súťaž Englishstar
     • Súťaž Englishstar

     • Pani učiteľka G.Fenková zapojila aj tento školský rok našich žiakov do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Englishstar, v ktorej si zábavnou formou porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Obstáli veľmi dobre, ich priemerná úspešnosť bola 93,4%. Plných 100% získali žiaci: Dzurčanín Matej a Anička Kišová z 1.A, Emka Kohl z 2.A, Miška Štefanisková z 2.B a Adam Vojaček z 3.B. Ďalších 25 žiakov malo úspešnosť nad 81%. Každý žiak získa diplom a najlepší aj vecný darček.
      Srdečne gratulujeme

    • Škola v prírode - Ždiar
     • Škola v prírode - Ždiar

     • Druhý júnový týždeň sme sa so žiakmi 1., 4. a 5. ročníka zúčastnili pobytu v ŠvP. Tento rok sme navštívili goralskú obec Ždiar, ktorá sa nachádza v blízkosti Belianskych Tatier. Počas pobytu v ŠvP sa našim prechodným bydliskom stal penzión Vila Panoráma. Prežili sme týždeň plný aktivít - chodili sme na turistiku a hrali rôzne loptové hry. Nechýbali ani vedomostné súťaže, tvorivé dielne, diskotéka, či hľadanie pokladu. Najväčšou atrakciou pre nás bol výlet do Bachledovej doliny na Chodník korunami stromov. 

    • Športové popoludnie
     • Športové popoludnie

     • Dňa 15. júna sa uskutočnilo športové popoludnie pre zamestnancov našej školy. Športoví nadšenci si mohli zahrať bedminton a stolný tenis. Dúfame, že táto športová akcia sa stane našou tradíciou a v ďalších rokoch priláka viacerých kolegov. 

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Oznamujeme Vám, že od 25. júna (pondelka) do 29. júna (piatku) do 12:00 sa uskutoční zber starého papiera. Kontajner bude pristavený na školskom dvore. Prosíme papier podľa možností odvážte doma. Ďakujeme

    • Ukáž, čo vieš!
     • Ukáž, čo vieš!

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zúčastnila prírodovednej súťaže Ukáž, čo vieš!, ktorú organizuje Centrum voľného času Domino na Popradskej ulici v Košiciach. Táto súťaž je rozdelená na 3 kolá a každé kolo má teoretickú a praktickú časť. Žiaci postupne prešli tromi kolami a  postúpili do posledného finálového kola, v ktorom preukázali výborné vedomosti a zručnosti z prírodovedy. Patrí im veľká vďaka za usilovnosť a vytrvalosť počas príprav i súťaženia.

      Družstvo zo 4. A triedy v zložení: Ema Fedorová, Lenka Kellyová, Dominika Kačmárová, Martin Meňhért a Tamara Jurašková obsadilo krásne 1. miesto.

      Družstvo z 3. ročníka v zložení: Andrej  Sedlák, Michal Iľaš, Filip Šimek, Adam Vojaček, Dávid Šak obsadilo 3. miesto.

      Víťazom blahoželáme!