Základná škola

Prihlásenie
 • Rekonštrukcia šatní

  V čase od 30. októbra do 15. novembra 2017 sme rekonštruovali šatne. Boli odstránené staré pletivá, vymaľovaný suterén a namontované plechové skrinky. V pondelok 20. novembra 2017 bola každému žiakovi pridelená skrinka. Deti ich nedočkavo očakávali a tešili sa, že si budú môcť svoje veci zamykať.
  Foto nájdete tu.

 • Komparo 2017

  Dňa 16. novembra 2017 sme zapojili žiakov 8. a 9. ročníka do celoslovenského testovania Komparo. Ďakujeme rodičovskej rade za to, že finančne podporili preverenie vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a matematiky.

 • Príspevok pre RZ

  Vážení rodičia,

   

  tento rok sa úhrada ročného členského príspevku Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Abovská 36, 040 17 Košice, IČO: 31 945 988  bude prijímať len formou bezhotovostnej platby na účet združenia v banke a to jednorazovo vo výške 25,- € za rodinu s jedným dieťaťom na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca alebo  35,- € za rodinu s dvoma a viacerými deťmi na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca.

   

  Triedni učitelia už nebudú preberať platby v hotovosti za Rodičovské združenie.

  Dátum úhrady : najneskôr do 20.11.2017

  Parametre platby:
  Účet príjemcu: IBAN : SK12 7500 0000 0040 1918 7264  BBAN : 4019187264/7500
  Názov účtu: Rodičovské združenie pri Základnej škole Košice - Barca
  Suma: 25,00 € / 35,- €
  Účel platby: trieda, priezvisko meno 
  Variabilný symbol: 20172018

  Názov príjemcu: Rodicovske zdruzenie pri ZS Kosice - Barca
  Adresa príjemcu: Abovska 36
  Adresa príjemcu: 040 17 Kosice - Barca

  V prípade že ide o platbu za viac detí (súrodenci), prosím uveďte triedu, priezvisko, meno všetkých detí na ktoré sa platba vzťahuje.

  Vzor: 5C Šípková Ruženka, 1D Spiderman, 7C Mimon

  Pre zrealizovanie úhrady na základe QR kódu použite službu "Skener" vo Vašej mobilnej bankovej aplikácii - nutné zmeniť účel platby a upraviť dátum splatnosti.


  Rodičovské združenie pri ZŠ Abovská 36, Košice - Barca 

   

 • Športové súťaže

  V novembri 2017 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili okresných kôl súťaží: prehadzovaná (dievčatá), stolný tenis (chlapci), florbal (chlapci) a florbal (dievčatá). Ani jedno z družstiev nebolo na stupni víťazov.

 • Zaži energiu

  Dňa 15. 11. 2017 sme pre žiakov 7. – 9. roč. zorganizovali podujatie Zaži energiu, ktorej hlavným garantom bola VSD ako zamestnávateľ. Žiaci v rámci kúzelnej fyziky videli základné elektro princípy okolo nás, prevádzku sietí, vysokozdvižnú plošinu a využitie termovízie. Medzi stanovišťami sa predstavila aj SOŠA Košice, partnerská škola VSD, ktorá ponúka silnoprúdové odbory.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že dňa 22. novembra 2017 (v stredu) budú mať žiaci 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu celoštátneho testovania žiakov 5. ročníka.
  Školská jedáleň bude v prevádzke, preto je potrebné, aby žiaci 6. až 9. ročníka stravujúci sa v ŠJ nahlásili záujem o obed. Žiaci 1. - 4. ročníka majú riadne vyučovanie.

 • Týždeň boja proti drogám

  V rámci týždňa boja proti drogám našu školu navštívila 14.11.2017 npor. Denisa Babjarová z ORPZ v Košiciach. Žiakom 7. a 8. ročníka  bol premietnutý krátky film na tému „Šikanovanie“, v ktorom sa dozvedeli o rôznych formách ubližovania spolužiakom. V následnej besede sa rozprávali o tom ako šikane predchádzať a riešiť ju, aby naplnili poslanie školy, ktorá netoleruje žiadnu formu šikanovania.

 • Triedny aktív

  Oznamujeme Vám, že dňa 13. 11.2017 (pondelok) sa uskutoční triedny aktív rodičov s deťmi so začiatkom o 16:30 hod. v jednotlivých triedach. 

 • Jesenné aranžovanie

  Dňa 2.11.2017 sa naše siedmačky Rosy Gregoire, Katarína Perháčová a Karin Prokopová zúčastnili mestského kola súťaže v jesennom aranžovaní rastlín na tému TRUHLÍK NA OKNO. Súťažiaci vytvorili práce s originálnymi nápadmi.
  Na 3.mieste sa umiestnila Karin Prokopová a tým postúpila do krajského kola. Blahoželáme.
                                                                                                 RNDr. Renáta Sýkorová

 • Osvienčim - exkurzia

  13.10. 2017 sa 14 žiakov 9. ročníka zúčastnilo exkurzie v Osvienčime. Žiaci si prezreli pracovné tábory. Sprievodkyňa im porozprávala o každodennom trápení Židov v tábore i skutočné príbehy konkrétnych ľudí.Na tragických príbehoch si tak mohli uvedomiť hrôzy a krutosti, ktoré si môžu ľudia navzájom spôsobiť. Cesta späť viedla cez Krakov, kde navštívili kráľovský zámok, hlavné námestie i mestské hradby.

 • Spev bez hraníc

  Detský spevácky zbor Anjelov sa dňa 24.10.2017 zúčastnil na celomestskej speváckej súťaži Spev bez hraníc 2017. V kategórii kapely a spevácke zbory sa umiestnil na výbornom 3.mieste.
                                                                                                  PaedDr. G. Fenková

 • Hovorme o jedle

  V týždni od 16.do 20. októbra sme sa zapojili do celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity  „Hovorme o jedle“.

  Žiaci plnili úlohy v rámci výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ a literárnej súťaže „Prečo potraviny nepatria do koša“.

  Z rôznych aktivít sa  deti dozvedeli o potravinovej pyramíde, ako sa správne stravovať, prečo musia prijímať dostatok mlieka a jesť mliečne výrobky i z čoho získava telo dostatok vlákniny.

  Následne v jednotlivých kategóriách vypracovávali projekty,  o zdravej výžive maľovali a písali esej alebo úvahu.

  Deti sa prejavili ako vynaliezaví a umeleckí tvorcovia, preto sme viaceré práce poslali do súťaže na posúdenie odbornej porote. Budeme radi, ak sa im naše práce zapáčia a ocenia ich.

  Avšak dôležité je, že žiaci počas výnimočného týždňa prostredníctvom zážitkového učenia si uvedomili dôležitosť správneho stravovania.

  Aktivity žiakov sú aj vo fotogalérii.

 • Smútočné oznámenie

  S ľútosťou Vám oznamujeme, že naša bývalá dlhoročná zamestnankyňa pani Magdaléna Timková nás vo veku 74 rokov navždy opustila dňa 19.10.2017. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 21.10.2017 o 12. hod. v rímsko-katolíckom kostole v Barci.
  Odpočinutie večné daj jej Pane, nech odpočíva v pokoji. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

 • Sokoliari

  Dňa 18. októbra sa naši žiaci zúčastnili vystúpenia sokoliarov zo spoločnosti ZAYFERUS, ktorí k nám zavítali z Čiech. V Barčianskom parku im sokoliari predviedli  ukážky so sovami aj s ďalšími dravcami.

 • Detská športová liga - jesenný majster

  Dňa 17. októbra 2017 sa naši žiaci (S. Kelemenová 8.roč., M. Frniak 8.roč., P. Horváth 7.B, M. Bočkorik 7.A, S. Kovalčík 7.A, D. Plachý 7.A, F. Rybár 7.A, M. Kolesár a N. Kolesár) zúčastnili futbalového turnaja o jesenného majstra ŠŠL v hale Kalimero na Popradsekej ulici. Žiaci obsadili 3. miesto a zároveň postúpili do letného finále. K pódiovému umiestneniu im blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Nižná Myšľa - exkurzia

  Žiaci 6. ročníka sa v piatok 29. septembra zúčastnili exkurzie v Nižnej Myšli. Navštívili archeologickú lokalitu Varhegy a múzeum v obci.

 • TUKE Plachého míľa 2017

  Dňa 26. septembra 2017 sa na atletickom štadióne TUKE uskutočnil 10. ročník Plachého míle. Zo 44 žiakov našej školy sa na stupňoch víťazov umiestnili: 
  Matúš Kišeľa (1. B) - 3. miesto,
  Michaela Lendacká (2. B) - 2. miesto, 
  Marek Kolesár (5. B) - 1. miesto, 
  Nikolas Kolesár (5. B) - 2. miesto
  a Daniel Astrab (7. roč.) - 2. miesto. 

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov. 
  Zostrih televízie TA3 z tohto podujatia si môžete pozrieť tu.   
  Fotografie nájdete tu. 

 • Stretnutie s Jozefom Plachým

  V rámci Európskeho týždňa športu sa dňa 27. septembra 2017 na našej škole uskutočnila beseda s Jozefom Plachým, ktorý ako jediný z bežcov stredných tratí na svete štartoval na štyroch olympiádach.

  Žiaci sa dozvedeli, že v 60-tych rokoch navštevoval našu základnú školu. Dodnes si rád spomína na svoju triednu pani učiteľku Blanárovu. Vtipne si zaspomínal na svoje bežecké začiatky, keď musel rýchlo utekať domov pre zabudnuté veci a ešte rýchlejšie sa vrátiť späť do školy. Svoju a aj našu školu úspešne reprezentoval v basketbale, futbale i v stolnom tenise. Naši žiaci boli zvedaví na jeho prvé bežecké tréningy. Pán Plachý si zaspomínal na bežeckú dráhu pri škole, na ktorej v 16-tich rokoch začal trénovať. V závere besedy poradil žiakom ako byť čo najlepší.

  Po tomto stretnutí naši žiaci odbehli v parku symbolické kolo a ním odštartovali deň plný športových súťaží. 

  Fotografie nájdete tu

 • Triedne aktívy

  Oznamujeme Vám, že dňa 25.9.2017 (v pondelok) sa uskutočnia triedne aktívy so začiatkom o 16:30.
  Účasť žiadúca. 

 • Rozvrh

  Oznamujeme Vám, že na stránke je v ROZVRHU nový rozvrh platný od 18.09.2017.

strana: