• Novinky

    • Školská kolekcia oblečenia
     • Školská kolekcia oblečenia

      Aj tento rok máme pre Vás skvelú správu!

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej rozhodli sami žiaci. Tento školský rok prichádza obohatená o nové produkty, farby a eko oblečenie. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/abovska/

    • Aktivity prírodovedného krúžku
     • Aktivity prírodovedného krúžku

      V novembri členovia prírodovedného krúžku navštívili botanickú záhradu, kde bola výstava Včelárstva. Okrem prehliadky včelárskych pomôcok videli živé včielky v rámikoch za sklom a mohli si kúpiť med, peľ, propolis, sviečky, hry a pod. Ďalšia dvojhodinovka bola venovaná prednáške o vtáctve v Barčianskom parku, ktorú viedol zoológ RNDr. P. Krišovský z Východoslovenského múzea.

    • Slovo bez hraníc
     • Slovo bez hraníc

      Počas 20. a 21. novembra sa uskutočnil jubilejný 25. ročník celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc 2023. Medzi 130 súťažiacimi zabojovali svojím recitačným talentom aj naše tri šikovné žiačky:
      A. Oláhová (4.A), S. Kolesárová (5.B) a J. Kellyová (8. roč.).
      Ďakujeme za reprezentáciu našej školy v takej silnej konkurencii a Sáre Kolesárovej gratulujeme ku krásnemu 3. miestu v kategórii poézia.

    • LIGA 4x4
     • LIGA 4x4

      Dňa 16. novembra sa uskutočnila matematická súťaž štvorčlenných družstiev žiakov 5. ročníka Liga 4x4. Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev. Spoluprácu v zohratom tíme naši žiaci pretavili do 1. miesta.
      Súťažné družstvo, ktoré nás reprezentovalo, tvorili žiaci: M. Ganzarčík, S. Kolesárová, V. Langer a H. Škorvánková.
      Súťaž je zameraná na logické úlohy, hlavolamy a tímovú prácu. Ďakujeme aj p. uč. Sýkorovej, ktorá žiakov na súťaž pripravovala. Víťazom blahoželáme.

    • Víťazka okresného kola Olympiády zo SJL
     • Víťazka okresného kola Olympiády zo SJL

      Dňa 15. novembra sme spoznali víťazku okresného kola OLYMPIÁDY zo Slovenského jazyka a literatúry. Stala sa ňou naša žiačka 9. ročníka V. Kiszelová.
      Treba uznať, že ju nečakala ľahká úloha, keďže súťaž pozostáva už tradične z troch častí:
      1. písomný text
      2. transformácia textu z predlohy do podoby požadovaného útvaru, ktorý je uvedený v zadaní
      3. rečnícky prejav, azda najkomplikovanejšia disciplína, pri ktorej sa berie do úvahy nielen obsah prejavu, ale i mimojazykové prvky, k akým patria gestá či mimika, teda aj reč tela a spôsob odprezentovania samotného prejavu.
      Tak, ako v školskom kole v konkurencii 14 žiakov 8. a 9. ročníka, tak ani teraz Veronika nesklamala a umiestnila sa na 1. mieste.
      Blahoželáme jej a prajeme veľa šťastia v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 1. februára 2024.
      Ďakujeme aj p. uč. Nemcovej, ktorá žiačku na súťaž pripravovala.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Zvonenia

   Piatok 1. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje