• Vitajte na stránke ZŠ Abovská 36

    055/6855198 - škola zsabovska@centrum.sk
   • Naša stránka používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie a domáce úlohy na ďalší deň.
   • "Mať kapacity na učenie je dar, byť schopný učiť sa je zručnosť, chcieť sa niečo naučiť je voľba."

    Brian Herbert
  • Novinky

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      Oznamujeme Vám, že od 15. októbra (pondelka) do 19. októbra (piatka) sa uskutoční zber starého papiera, každý deň do 17:00 hod. a v piatok do 12:00. Kontajner bude pristavený na školskom dvore. Prosíme papier podľa možností odvážte doma. Ďakujeme

    • Úhrada poplatku ZRŠ
     • Úhrada poplatku ZRŠ

      Vážení rodičia,

      tento rok sa úhrada ročného členského príspevku Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Abovská 36, 040 17 Košice, IČO: 31 945 988
      bude prijímať len formou bezhotovostnej platby na účet združenia v banke a to jednorazovo vo výške 25,- € za rodinu s jedným dieťaťom na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca alebo 35,- € za rodinu s dvoma a viacerými deťmi na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca.

    • Mgr. Ľ. Miženková
     • Mgr. Ľ. Miženková

      Začiatkom šk. roka odišla do zaslúženého dôchodku naša obľúbená kolegyňa Mgr. Ľubomíra Miženková. Počas jej pôsobenia na našej škole žiaci dosahovali výborné športové výsledky, za čo jej ďakujeme.
      Prajeme jej veľa zdravia a úspechov, aj športových :) v ďalšom živote.

    • Triedne aktívy
     • Triedne aktívy

      Oznamujeme Vám, že dňa 24. septembra (pondelok) 2018 sa uskutočnia triedne aktívy so začiatkom o 16:30 hod. v jednotlivých triedach. Všetci rodičia sú srdečne pozvaní.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Zvonenia

   Streda 17. 10. 2018
  • Fotogaléria

   • Účelové cvičenie a didaktické hry
   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019
   • Príprava šk. roka 2018/2019
   • ŠŠL - vyhodnotenie
   • Viedeň
   • Olympijský beh
   • Účelové cvičenie
   • Škola v prírode - Ždiar
   • Športové popoludnie - zamestnanci