• Novinky

    • Rovesnícke vzdelávanie
     • Rovesnícke vzdelávanie

      V priebehu týždňa 10.5.-14.5. sa na 2.stupni uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie na tému Triediť odpad nestačí. Žiaci si zopakovali správne triedenie z minulého vzdelávania a mali za úlohu navrhnúť spôsoby na zníženie množstva odpadu. Návrhy boli spracované heslovite do ekokódexu – odmietni, znovupouži, redukuj, recykluj, trieď.

    • Veselý chodník
     • Veselý chodník

      Vo štvrtok, 6. mája 2021 sa naša škola zapojila do súťaže Veselý chodník, ktorú organizuje každoročne naše mesto v rámci podujatia Dni mesta Košice. 40 žiakov prvého stupňa kreslilo na chodník, na plochu 30 metrov štvorcových. Téma znela: "Na ihrisku." Celý priebeh sledovali a hodnotili porotcovia z CVČ Orgovánová. V súťaži sme obsadili krásne 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme aj pani učiteľkám z prvého stupňa. Záznam z odovzdávania cien nájdete tu.

    • KOMPARO 9
     • KOMPARO 9

      Dňa 29. apríla sa všetci žiaci 9. ročníka vďaka príspevku Rodičovského združenia zúčastnili testovania KOMPARO 9. Testovanými oblasťami pre 9. ročník sú matematika, slovenský jazyk a literatúra. Sme radi, že žiaci majú možnosť zapojiť sa aj do tohto testovania, ktoré je prípravou na prijímacie pohovory a zároveň na Testovanie 9.

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

      Aj napriek dlhodobému vzdelávaniu žiakov z domu sa naši žiaci zúčastnili aj tento rok matematickej súťaže Pytagoriáda. Získané vedomosti zúžitkovali na okresnom kole takto:
      M. Dzurčanin (4.A) – 3. miesto
      Úspešní riešitelia:
      L. K. Škorvánková (3.B), A. Kövér (3.B), P. Parlagi (4.B), E. Vdovjaková (4.B), K. Zárembová (4.B), E. Kohl (5.A), M. Leško (5.A), V. Ondiková (5.A), S. Mikula (6.B).
      Žiakom blahoželáme. Ďakujeme aj ostatným žiakom, ktorí sa prebojovali školským kolom a zúčastnili sa okresného kola, no príklady boli už v ich kategórii pre nich náročnejšie.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

      Počas dištančného vzdelávania sa žiaci 2. stupňa zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády. Pani učiteľka Sýkorová ich pripravovala na diaľku. Žiaci tentokrát súťažili v domácom prostredí a umiestnili sa nasledovne:
      D. Ondiková (7. roč.) – 1. miesto v kat. D (projektová časť)
      V. Vargová (6.B) – 3. miesto v kat. E (botanika)
      V. Hrabinská (7. roč.) – úspešná riešiteľka v kat. E (zoológia) a súčasne v kat. D (teoreticko-praktická časť)
      E. Balogová (6.A) – úspešná riešiteľka v kat. D (teoreticko-praktická časť)
      Žiačkám srdečne blahoželáme!

    • Aktivity počas Dňa Zeme
     • Aktivity počas Dňa Zeme

      Počas Dňa Zeme sme sa zapojili do niekoľkých aktivít:
      1.Maskot Zelenej školy – víťazným maskotom sa stala Abo-triedička, ktorej autorkou je Sofia Bónová - blahoželáme!
      2. Zber odpadkov v okolí
      3. Kvíz o odpadoch – zapojili sa všetky triedy 2.stupňa. Najväčšia účasť bola v VII.ročníku – 16 žiakov, V.A 15 žiakov a V.B 14 žiakov.
      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do osláv Dňa Zeme.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Zvonenia

   Štvrtok 13. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje