Základná škola

Prihlásenie

Hymna školy

Hymna školy - text

Hymna školy

 

 

 

1. Na trištvrte hodiny zasadne vždy zvedavosť,  

učebnice, počítače - náš najvernejší hosť.           

Telocvičňa, školský dvor a dlhé rozhovory,        

cez prestávku vyriešime, o čom sa hovorí.         

 

Refrén :

Od zápisu po deviatku je to celkom isté,          

je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,     

strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,         

ktoré neskôr zmeníme na spomienky milé.            

 

2. Päťkrát päť je dvadsať päť, ypsilony ostanú,    

našli sme si kamarátov, čo sa nás vždy zastanú.   

Mnohí z nich  sú zo zborovne, tí ostatní z triedy,  

priateľstvo je istota, čo sa nikdy  nemení.             

 

Refrén :

Od zápisu po deviatku je to celkom isté,                

je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,         

strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,            

zostanú nám spomienky na Abovskú milé.             

 

 

 

Text : Mgr. Silvia Šimonová 
Hudba : PaedDr. Ján Pavelčák