• Sponzorský účet

    • Vážení rodičia a priatelia našej školy !

      

     Finančná situácia v školstve je stále nepriaznivá, chýbajú hlavne prostriedky na modernizáciu a nákup nových učebných pomôcok.

     Uvítame preto každú pomoc a finančnú podporu, ktorá by pomohla zlepšiť súčasný stav v tejto oblasti.

     V prípade, že máte možnosť škole takouto formou pomôcť, kontaktujte riaditeľa školy, ktorý zabezpečí vyhotovenie sponzorskej alebo darovacej zmluvy.

     Finančné prostriedky je možné zaslať priamo na sponzorský účet školy : 9307931003/5600

      

     Ďakujeme!