• Hymna školy - text

    • Hymna školy

      

      

      

     1. Na trištvrte hodiny zasadne vždy zvedavosť,  

     učebnice, počítače - náš najvernejší hosť.           

     Telocvičňa, školský dvor a dlhé rozhovory,        

     cez prestávku vyriešime, o čom sa hovorí.         

      

     Refrén :

     Od zápisu po deviatku je to celkom isté,          

     je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,     

     strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,         

     ktoré neskôr zmeníme na spomienky milé.            

      

     2. Päťkrát päť je dvadsať päť, ypsilony ostanú,    

     našli sme si kamarátov, čo sa nás vždy zastanú.   

     Mnohí z nich  sú zo zborovne, tí ostatní z triedy,  

     priateľstvo je istota, čo sa nikdy  nemení.             

      

     Refrén :

     Od zápisu po deviatku je to celkom isté,                

     je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,         

     strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,            

     zostanú nám spomienky na Abovskú milé.             

      

      

      

     Text : Mgr. Silvia Šimonová 
     Hudba : PaedDr. Ján Pavelčák