• Informácie

    O zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ Abovská 36, Košice pre školský rok 2019/2020 budete včas informovaní v tejto sekcii.

    Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Abovská 36, Košice pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční

    6. apríla 2018 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod.
    7. apríla 2018 (sobota) od 8:00 do 12:00 hod.

    Zapisujú sa deti narodené do 31.08.2012.

    Na zápis si treba priniesť:

    • Občiansky preukaz oboch rodičov /zákonných zástupcov/
    • Rodný list dieťaťa
    • Prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu a podobne
    • Vyplnený zápisný lístok /žiadosť - nižšie/
    • Vyplnenú elektronickú prihlášku (info nižšie)
    • Poplatok / za učebné pomôcky 25 eur/.

     

    Protokol
    Ziadost_o_zapis_dietata_do_ZS.pdf alebo Ziadost_o_zapis_dietata_do_ZS.docx

    Elektronická prihláška tu.
    Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú ju prineste na zápis Vášho dieťaťa.
    V prípade, že si už vyplnenú prihlášku neviete vytlačiť, tak Vám ju pri zápise vytlačíme a v prípade problémov aj pomôžeme vyplniť.  

    Informacie.docx