• Centrum voľného času pri ZŠ Abovská 36, 040 17 Košice

        Hlavné ciele CVČ

                Našim hlavným cieľom je poskytnúť žiakom priestor na realizáciu rôznych spoločenských, športových a vedných oblastiach, ponúknuť dostatok príležitostí na vzdelávanie sa, rozvíjanie svojho talentu, aktívny odpočinok a zmysluplné trávenie voľného času tak, aby sme naplnili výchovný program.