•                                          Rozvrh týždennej činnosti na školský rok 2018/2019                               
     

    Por. č.

     

    Záujmový útvar

     

    ročník

     

    Vedúci ZÚ

     

    Miesto

     

    Deň

     

    Počet

    žiakov

     

    od- do

    1.

    Spevácky zbor Anjelov1

    1.- 5.

    PaedDr. G.  Fenková

    učebňa

    HUV

    utorok

     

    22

    13,00- 15,00

     

    Spevácky zbor Anjelov2

    5.- 7.

    PaedDr. G.  Fenková

    učebňa

    HUV

    utorok

     

    12

    14,00- 16,00

    2.

    Počítače hrou

    1.- 8.

    PaedDr. G.  Fenková

    učebňa PC

    streda

     

    15

    13,50- 15,50

    3.

    Angličtina hrou

    2. - 5.

    PaedDr. G.  Fenková

    učebňa

    PC

    štvrtok

     

    15

    13,00-15,00

    4.

    Slovenčina hrou

    9.

    Mgr. S. Šimonová

    trieda
    IX. roč.

    streda

     

    12

    13,45-15,45

    5.

    Futbal 1

    1.- 4.

    J. Kolbas

    telocvičňa

     

    pondelok

     

     

    19

    13,30 -15,30

    6.

    Futbal 2

     

    5.- 9.

    Mgr. L. Varga

    telocvičňa

    piatok

     

    14

    13,30 -15,30

    7.

    Tvorivé dielne

    1.- 4.

    Mgr. B. Janečková

    trieda I. B

    utorok

     

    16

    13,30-15,30

    8.

    Zábavná matematika

    9.

    Mgr.  K. Uhrinová

    trieda
    IX. roč.

    utorok

     

    15

    13,30-15,30

    10.

    Herecký

    3.- 6.

    Mgr. S. Šimonová

    trieda
    VI. roč.

    štvrtok

     

    12

    13,30-15,30

    11.

    Balet

    1.- 4.

    Mgr. I. Jesenská

    telocvičňa

    malá

    pri MÚ

    štvrtok

     

    24

    13,15-15,15

    12.

    Florbal  1

    1.- 2.

    Mgr. L. Varga

    telocvičňa

    utorok

     

    26

    13,30-15,30

    13.

    Florbal 2

    3.-5.

    Mgr. M. Gajdoš

    telocvičňa

    štvrtok

     

    24

    13,30-15,30