• Prihlasovanie do záujmových útvarov pre školský rok 2019/2020
        bude možné od júna 2019.