• Profil verejného obstarávateľa

     Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

     Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov a sídlo: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice
     Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Gajdoš

     IČO: 31263160
     DIČ: 2021302745
     Kontakt: 055/6855198, zsabovska@centrum.sk

     Úrad pre verejné obstarávanie