Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 51/2018 vlajka SR a EÚ 59,70 s DPH 31.08.2018 MVDr. Zdenko Lipták - Pangea Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy
Faktúra 2018019447 kancelárske potreby 68,33 s DPH 48/2018 31.08.2018 PAPERA s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra 2018019514 kancelárske potreby 68,40 s DPH 48/2018 31.08.2018 PAPERA s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra 2018019448 kancelárske potreby a materiál 183,00 s DPH 48/2018 31.08.2018 PAPERA s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra 20180025 interiérové vybavenie 830,00 s DPH 39/2018 28.08.2018 Pavol Tokár - PALDOOR Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra 2018019286 kancelárske potreby a materiál 291,36 s DPH 48/2018 28.08.2018 PAPERA s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra 20180836 kancelárske potreby 169,72 s DPH 49/2018 28.08.2018 PAPIER SERVIS s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2018
Faktúra 20180826 kancelárske potreby 59,11 s DPH 49/2018 27.08.2018 PAPIER SERVIS s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2018
Faktúra 18/129 vybavenie školskej jedálne 118,57 s DPH 47/2018 27.08.2018 SKLO-PORCELAN POLTAR Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2018
Faktúra 118080252 služby - kabeláž tried školy 2 089,20 s DPH 42/2018 27.08.2018 Avalon IT s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra 118080251 počítačové vybavenie - ZERO client 6 425,00 s DPH 41/2018 24.08.2018 Avalon IT s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2018
Objednávka 48/2018 kancelárske potreby a materiál 626,86 s DPH 24.08.2018 PAPERA s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy
Objednávka 49/2018 kancelárske potreby a materiál 228,83 s DPH 24.08.2018 PAPIER SERVIS s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy
Objednávka 50/2018 monitory HP, príslušenstvo k PC 303,75 s DPH 24.08.2018 ATECH.NET s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy
Objednávka 47/2018 vybavenie školskej jedálne 118,57 s DPH 24.08.2018 SKLO-PORCELAN POLTAR Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 15.08.2018
Faktúra 8215635808 poplatky za telekomunikačné služby 36,35 s DPH 1006185002 24.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2018
Faktúra 46180534 monitory HP, príslušenstvo k PC 303,75 s DPH 50/2018 24.08.2018 ATECH.NET s. r. o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 28.08.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3-2018 Spevnená plocha pri ZŠ Abovská 36, 040 17 Košice - Barca 18 110,00 s DPH 20.08.2018 24.8.2018 do 14,00 hod. 15.10.2018 Základná škola Abovská 36, Košice
Faktúra 2124077093 vodné a stočné, zrážková voda 665,34 s DPH 4390003286 20.08.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 22.08.2018
Faktúra 118087441 jedálne kupóny 523,20 s DPH 46/2018 17.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. Základná škola Abovská 36, Košice Mgr. Miroslav Gajdoš riaditeľ školy 22.08.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4340