•     História školy 

               Základná škola na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach je plne organizovanou školou. Škola bola daná do prevádzky v r. 1958 ako 12-triedna. Škola v súčasnosti funguje v jednej budove, kde prebieha vyučovanie podľa Štátnych školských programov pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie. Základná škola poskytuje vzdelanie nielen žiakom z mestskej časti Barca a Šebastovce, ale aj z okolitých obcí.