• 17. - 23. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 09.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   D.ú. nie je len pre deti , ktoré nestihli na hodine. pre chýbajúcich žiakov- doplniť PZ str. 7, 8..
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Písanie - PZ str.13, chýbajúci žiaci aj str.14. Šlabikár čítať str. 14,15.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str. 6
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Do zošita SJ napísať 3 domáce diktáty - každý cca 8 viet - aspoň jeden nech je zameraný na vybrané slová. Čaká nás nácvičný a kontrolný diktát.
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť si PZ zo 4. ročníka so zameraním na testovanie T5. Prosím, prineste si ho v pondelok, skontrolujeme si úlohy, ktoré vám robili problémy.
  • VI.
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si v učebnici ukážky - porekadlá a vedieť ich vysvetliť ostatným spolužiakom. Do stredy 19. 9.
  • VII.
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť si rozprávanie, nezabudnúť vsunúť doň priamu reč! Do zošita SJ napísať 2 diktáty cca po 10 viet, čaká nás nácvičný a kontrolný diktát.
  • Uto18. 09.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Včera sme mali 1.hodinu - niektorí žiaci dostali ešte učebnicu/obaliť/ +prac.zošit+sl.zásobu+hodnotenie s informáciami. Prosím, aby na budúcu hodinu už všetci žiaci mali v nejakou plast. obale alebo pl. obálke A4 tieto veci: obalenú učenicu, PZ, malú pl. obálku A4, čistý malý zošit, zakladacie dosky s euro-obalmi. Všetko riadne označené menom. Na hodine- uč. str. 4-5 - nová pieseň. Deti doma trénujú pieseň na web stránke happy house. G.Fenková
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   D.ú nie je. Pre chýbajúcich žiakov PZ str.9.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár str.16 - rozprávať podľa obrázkov. Písanie - PZ str,16.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 13
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.15
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť PZ
  • III.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   PZ - 3.str.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť mini projekt School things na A4, minimálne 5 viet, obrázky.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 11, zbierka str.5 - dokončiť
  • IX.
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB: 4/2 plus 5/2,3,4 check the grammar pages back in your workbooks to complete the given task. Thank you
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Uč. 13/8 krasopisne a farebne vyznačiť číslom slovné druhy nad jednotlivé slová + zopakovať delenie hlások a pády s pádovými otázkami
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ dokončiť
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   dokončiť starý PZ a napísať 1 cvičný diktát (8 viet); zopakovať delenie hlások a pády s pádovými otázkami
  • VI.
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Projekt: na samostatný papier "Moja rodina" - rodostrom - rodinný status a krstné meno. Nie priezviská, nie dátumy, nie fotky. Odovzdať vyučujúcej.
  • VI.
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Uč. 10/4b, jeden cvičný diktát (10 viet) a kto nestihol, tak dokončiť 10/2a
  • VI. 2. Skupina
   ·
   Ústne skúšanie
   Anglický jazyk
   :
   Testuje speaking : (SB) Henry Mills and Stella Philips (WB)
  • VII.
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Uč. 10/7 + určte slovné druhy číslom nad jednotlivé slová
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prosím dokončiť písomne ústne zadanie SB 8/Iceman a preopakovať gramatiku WB: 67/1.1 and WB: 68/1.2, 1.3
  • Str19. 09.
  • III.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   opakovať slovíčka, malá písomka
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ str. 12 dokončiť
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Abeceda, učebnica str. 11/4 - dokončiť
  • VIII.B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Anglický jazyk
   :
   Prosím ústne skúšam SB 8/Iceman a preopakovať gramatiku WB: 67/1.1 and WB: 68/1.2, 1.3
  • Štv20. 09.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prvouka - str. 2,3 sme robili v škole .D.ú dokončiť str.3/2.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár- na základe vypočutej rozprávky z cd Ako išlo vajce na vandrovku vedie porozprávať obsah rozprávky. Písanie - d.ú str. 20.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica strana 8/13,14. 20.9 a 21.9 budeme potrebovať pravítko. Ďakujem
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Naučiť sa
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Naučiť sa z poznámok
  • IX. Chlapci
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Testing grammar minulé časy (past tenses) and present perfect. You will find the materials in your WB: 66,68/ 1.1-1.5
  • IX. Dievčatá
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Testing grammar minulé časy (past tenses) and present perfect. You will find the materials in your WB: 66-68/ 1.1-1.5
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať čísla a rozkazy
  • VIII.A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Anglický jazyk
   :
   Testing speaking: The Iceman, please revise also past tenses back in your WB: pages 67/68 - 1.1 and 1.2
  • VIII.B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Anglický jazyk
   :
   Prosím ústne skúšam SB 8/Iceman a preopakovať gramatiku WB: 67/1.1 and WB: 68/1.2, 1.3
  • Pia21. 09.
  • II.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Obidve skup. spolu: začali sme 1.lekciu - uč. 6-7/nová sl.zásoba+pieseň/ + PZ str. 4-5.Dú - vystrihnúť kartičky na pexeso, vložiť pokope do pl.obálky, trénovať pieseň+sl.zásobu /využívať internet.str.Happy House/. Nie všetci mali všetky pomôcky! G.Fenková
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Výtvarná výchova
   :
   Od 24.9. do 19.10.2018 sa uskutoční základný plavecký výcvik. Je potrebné vybaviť potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže absolvovať plavecký výcvik.
  • III.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovanie 1.lekcie na test, slovíčka
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 12, 13
  • IX.
   ·
   domáca úloha
   Výchova umením
   :
   Na dnes ceruzku č.1 a trojuholník s ryskou.
  • VII.
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Dokončiť si PL a prilepiť si ho do zošita.