Základná škola

Prihlásenie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  I.A I.A Mgr. Dana Maruničová
I.A
  I.B I.B Mgr. Adriána Miškovičová
I.B
  II.A II.A II.A
  II.B II.B II.B
  III.A III.A III.A
  III.B III.B III.B
  IV.A IV.A IV.A
  IV.B IV.B IV.B
  IX. IX. IX.
  Telocvičňa T Rozvrh
  Učebňa v prírode UvP Rozvrh
  V.A V.A V.A
  V.B V.B V.B
  VI. VI. VI.
  VI/N VI/N Rozvrh
  VII.A VII.A VII.A
  VII.B JAZ VII.B
  VIII. CHF VIII.
  Výpočtová technika I. VT I Rozvrh
  Výpočtová technika II. VT II Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2017