Základná škola

Prihlásenie

Streda 20. 9. 2017

Počet návštev: 3731190

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Oznamujeme Vám, že na stránke je v ROZVRHU nový rozvrh platný od 18.09.2017.

 • Počas tohto školského roku sa naša škola zapojí do Európskeho programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok pre dospievajúcich ako partnerská škola Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
  Program Unplugged je školský preventívny program, ktorý budú realizovať naši vyškolení učitelia RNDr. Renáta Sýkorová a Mgr. Mária Papinčáková medzi žiakmi 7. ročníka.

 • Milí rodičia!

  Neprehliadnite ponuku záujmových útvarov, ktoré môžu Vaše deti navštevovať v školskom roku 2017/2018.
  Po obdržaní vzdelávacieho poukazu vyplňte prihlášku do ZÚ (nachádza sa pod CVČ vpravo hore na stránke školy).
  Termín odovzdania vzdelávacích poukazov je do 14. 9. 2017.
  Podpísaný vzdelávací poukaz a vyplnenú prihlášku pošlite po Vašom dieťati alebo prineste osobne do školy a odovzdajte ich vedúcemu ZÚ (tr. učiteľke alebo pani učiteľke Janečkovej).

 • Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka
  bude 4.9.2017 (pondelok) o 8:00 pred budovou školy.
  Žiaci budú v škole mať program do 11:00 (je potrebné doniesť písacie potreby).

 • Máme za sebou školský rok naplnený prácou a školskými povinnosťami a pred sebou dva mesiace oddychu a leto. 
  Začínajú sa Vám prázdniny.
  Prajeme Vám, aby ste si ich užili a prežili veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi. 
  Uvidíme sa 4. septembra 2017.
                                       RŠ a zamestnanci školy

 • Vážení rodičia,
  z dôvodu organizácie CVČ Vás žiadame, aby ste predbežne (zatiaľ nezáväzne) vybrali svojmu dieťaťu záujmový útvar na šk. rok 2017/2018.
  Zoznam záujmových útvarov nájdete na troch hárkoch (stranách) v nasledujúcom súbore.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ox6Ifr35yepYnl1eTdjKUEQTrSz40drQIlly-ybM0Hc/edit?usp=sharing

  Postup je jednoduchý:

 • Pre 27 deviatakov bol 30. jún 2017 dňom, kedy naposledy prekročili prah našej školy. Väčšina žiakov prežila spolu krásnych deväť rokov. Bol to deň plný emócií, dojatia, stiskov rúk i objatí. 
  Odchádzajúcim deviatakom želáme veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu na stredných školách. 

                                                                             riaditeľ a zamestnanci školy

 • PaedDr. G. Fenková zapojila žiakov do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Englishstar, v ktorej si zábavnou formou porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Obstáli veľmi dobre. Ich priemerom bolo 91,5%.
  Plných 100% získali žiaci: Michal Balogh z 3.A, Ema Fedorová z 3.A a Matej Valent zo 4.B a ďalších 23 žiakov malo úspešnosť nad 80%. Každý dostal diplom. 

 • V rámci krúžku Počítače hrou PaedDr. G. Fenková zapojila žiakov do celoslovenskej súťaže Fullova ruža 2017. Poslali celkom 12 prác s témou MOŽNO AJ VECI MAJÚ DUŠU. Žiačka Viktória Hrabinská z 3.A získala striebornú ružu a žiak Simon Soják zo 4.A získal bronzovú ružu.
  Víťazom srdečne blahoželáme.