Základná škola

Prihlásenie

Streda 22. 11. 2017

Počet návštev: 3815983

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • V čase od 30. októbra do 15. novembra 2017 sme rekonštruovali šatne. Boli odstránené staré pletivá, vymaľovaný suterén a namontované plechové skrinky. V pondelok 20. novembra 2017 bola každému žiakovi pridelená skrinka. Deti ich nedočkavo očakávali a tešili sa, že si budú môcť svoje veci zamykať.
  Foto nájdete tu.

 • Dňa 16. novembra 2017 sme zapojili žiakov 8. a 9. ročníka do celoslovenského testovania Komparo. Ďakujeme rodičovskej rade za to, že finančne podporili preverenie vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a matematiky.

 • Vážení rodičia,

  tento rok sa úhrada ročného členského príspevku Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Abovská 36, 040 17 Košice, IČO: 31 945 988 bude prijímať len formou bezhotovostnej platby na účet združenia v banke a to jednorazovo vo výške 25,- € za rodinu s jedným dieťaťom na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca alebo 35,- € za rodinu s dvoma a viacerými deťmi na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca.

  Triedni učitelia už nebudú preberať platby v hotovosti za Rodičovské združenie.

  Dátum úhrady : najneskôr do 20.11.2017

 • V novembri 2017 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili okresných kôl súťaží: prehadzovaná (dievčatá), stolný tenis (chlapci), florbal (chlapci) a florbal (dievčatá). Ani jedno z družstiev nebolo na stupni víťazov.

 • Dňa 15. 11. 2017 sme pre žiakov 7. – 9. roč. zorganizovali podujatie Zaži energiu, ktorej hlavným garantom bola VSD ako zamestnávateľ. Žiaci v rámci kúzelnej fyziky videli základné elektro princípy okolo nás, prevádzku sietí, vysokozdvižnú plošinu a využitie termovízie. Medzi stanovišťami sa predstavila aj SOŠA Košice, partnerská škola VSD, ktorá ponúka silnoprúdové odbory.

 • Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že dňa 22. novembra 2017 (v stredu) budú mať žiaci 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu celoštátneho testovania žiakov 5. ročníka.
  Školská jedáleň bude v prevádzke, preto je potrebné, aby žiaci 6. až 9. ročníka stravujúci sa v ŠJ nahlásili záujem o obed. Žiaci 1. - 4. ročníka majú riadne vyučovanie.

 • V rámci týždňa boja proti drogám našu školu navštívila 14.11.2017 npor. Denisa Babjarová z ORPZ v Košiciach. Žiakom 7. a 8. ročníka bol premietnutý krátky film na tému „Šikanovanie“, v ktorom sa dozvedeli o rôznych formách ubližovania spolužiakom. V následnej besede sa rozprávali o tom ako šikane predchádzať a riešiť ju, aby naplnili poslanie školy, ktorá netoleruje žiadnu formu šikanovania.

 • Oznamujeme Vám, že dňa 13. 11.2017 (pondelok) sa uskutoční triedny aktív rodičov s deťmi so začiatkom o 16:30 hod. v jednotlivých triedach.

 • Dňa 2.11.2017 sa naše siedmačky Rosy Gregoire, Katarína Perháčová a Karin Prokopová zúčastnili mestského kola súťaže v jesennom aranžovaní rastlín na tému TRUHLÍK NA OKNO. Súťažiaci vytvorili práce s originálnymi nápadmi.
  Na 3.mieste sa umiestnila Karin Prokopová a tým postúpila do krajského kola. Blahoželáme.
  RNDr. Renáta Sýkorová

 • 13.10. 2017 sa 14 žiakov 9. ročníka zúčastnilo exkurzie v Osvienčime. Žiaci si prezreli pracovné tábory. Sprievodkyňa im porozprávala o každodennom trápení Židov v tábore i skutočné príbehy konkrétnych ľudí.Na tragických príbehoch si tak mohli uvedomiť hrôzy a krutosti, ktoré si môžu ľudia navzájom spôsobiť. Cesta späť viedla cez Krakov, kde navštívili kráľovský zámok, hlavné námestie i mestské hradby.