Základná škola

Prihlásenie

Dôležité odkazy

Sponzorský účet

Vážení rodičia a priatelia našej školy !

 

Finančná situácia v školstve je stále nepriaznivá, chýbajú hlavne prostriedky na modernizáciu a nákup nových učebných pomôcok.

Uvítame preto každú pomoc a finančnú podporu, ktorá by pomohla zlepšiť súčasný stav v tejto oblasti.

V prípade, že máte možnosť škole takouto formou pomôcť, kontaktujte riaditeľa školy, ktorý zabezpečí vyhotovenie sponzorskej alebo darovacej zmluvy.

Finančné prostriedky je možné zaslať priamo na sponzorský účet školy : 9307931003/5600

 

Ďakujeme!