Základná škola

Prihlásenie

HISTORICKÁ BARCA

Historická Barca

Košická mestská časť Barca je veľmi významnou historickou lokalitou. 

Najstaršie historické pamiatky, ktoré sa v Barci našli, pochádzajú z obdobia mladšieho paleolitu ( 35 000 -  8 000 r. pred Kr. ), kedy tu žil človek typu Homo sapiens sapiens. Vyrábal pomerne širokú škálu predmetov štiepaním z väčšieho kameňa - nože, hroty, škrabadlá, vrtáky, sekáče. Používal ich vsadené do drevenej alebo kostenej násady. Okrem týchto výrobkov sa v Barci - v lokalite nad Begynyiho mlynom - podarilo odokryť aj pôdorys obydlia týchto ľudí. Boli to stavby z prútia, podobné našim stanom , dlhé asi 10 metrov.

Z doby bronzovej ( 1 900 - 700 r. pred Kr. ) pochádzajú najpočetnejšie a najbohatšie praveké pamiatky doteraz objavené v Košickej kotline. Obyvatelia otomanskej kultúry nám v Barci zanechali množstvo keramiky - napr. hlinené urny či malé piecky, vysoké 30 - 50 cm, s obsahom 2 l, ktoré slúžili na varenie.

Najvzácnejším nálezom z doby bronzovej je nepochybne "Barčiansky zlatý poklad". Našiel sa v nádobke a obsahoval  náhrdelník, 21 náušníc, 19 špiráliek, 5 trubičiek zo zlatého plechu a 24 zlatých korálikov. Jeho váha bola 200 gramov. 

Z architektonických pamiatok na území Barce sú najznámejšie :

Zichyho kaštieľ - svojho času bol najkrajším kaštieľom bývalej Abovsko-turnianskej stolice. Je postavený v renesančnom štýle.

Barcayiho kaštieľ -  postavený v barokovom štýle v 17. storočí. Renovovaný bol v r. 1840 a pri renovácii z neho vybrali základný kameň, na ktorom bol nápis z r. 1454 pri príležitosti vtedajšej renovácie.

Berzevicziho kúria - barokový kaštieľ, ktorý v minulosti slúžil aj ako sklad obilia, či poštový úrad. 

Video k téme :    HISTORICKa_BARCA_final.mp4   

Foto k téme :      Historicka_Barca.rar

 

    Amfora z Barce           Barczayiho kaštieľ  

   Barčiansky zlatý poklad        Zichyho kaštieľ 

   Prútené stany -  obd. mladšieho paleolitu                            Berzevicziho kúria

   Keramika z Barce - otomanská kultúra       Amfora z Barce - otomamská  kultúra 

    Archeologické nálezy z doby bronzovej z Barce     Beganyiho mlyn 

    Hromadný nález bronzových ozdôb z Barce