Základná škola

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.IV.AIV.BV.VI.VII.AVII.BVIII.IX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Janečková
Učebňa: II.A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Karin Áronová
2    Ján Tomáš Ganaj
4    Jakub Noga
5    Lucia Pahulyová
6    Kristián Parlagi
7    Sára Pekárová
8    Zdenka Peková
10    Sarah Pribulová
11    Karin Sabová
12    Karolína Sedláková
13    Simon Soják
14    Dávid Varga
15    Michaela Vargová
16    Natália Vencelová
17    Veronika Vinarčíková
18    Sebastián Weiss
19    Oxana Rybárová

© aScAgenda 2015.0.917 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.04.2015