Základná škola

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.V.AV.BVI.VIIVIII.AVIII.BIX.
Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Janečková
Učebňa: II.A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Karin Áronová
2    Ján Tomáš Ganaj
4    Jakub Noga
6    Kristián Parlagi
7    Sára Pekárová
8    Zdenka Peková
10    Sarah Pribulová
11    Karin Sabová
12    Karolína Sedláková
13    Simon Soják
14    Dávid Varga
15    Michaela Vargová
16    Natália Vencelová
17    Veronika Vinarčíková
19    Oxana Rybárová
20    Izabela Tutková

© aScAgenda 2016.0.974 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.04.2016