Základná škola

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.V.AV.BVI.VIIVIII.AVIII.BIX.
Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Janečková
Učebňa: II.A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Karin Áronová
2    Ján Tomáš Ganaj
4    Jakub Noga
6    Kristián Parlagi
7    Sára Pekárová
8    Zdenka Peková
10    Sarah Pribulová
11    Karin Sabová
12    Karolína Sedláková
13    Simon Soják
14    Dávid Varga
15    Michaela Vargová
16    Natália Vencelová
17    Veronika Vinarčíková
19    Oxana Rybárová

© aScAgenda 2016.0.951 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.11.2015