Základná škola

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Angličtina hrou 1
Angličtina hrou 2
Detský spevácky zbor Anjelov
Florbal 1
Foto Foto Foto
Florbal 2
Futbal
Lego liga
Loptové hry
Moderný tanec
Počítače hrou
ŠKD I.
ŠKD II.
ŠKD III.
Foto Foto Foto Foto Foto
ŠKD IV.
Športové hry
Tvorivé dielne
Zábavná matematika

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.04.2017