Základná škola

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ Mgr. Dana Maruničová
Učebňa I.A
II.B Triedny učiteľ Mgr. Adriána Miškovičová
Učebňa I.B
III.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Papinčáková
Učebňa II.A
III.B Triedny učiteľ Mgr. Oľga Urbančíková
Učebňa II.B
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Lenka Rolfová
Učebňa III.A
Foto Foto Foto
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Valéria Krafčíková
Učebňa III.B
V.A Triedny učiteľ Mgr. Beáta Janečková
Učebňa IV.A
V,B Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Fenková
Učebňa IV.B
VI. Triedny učiteľ Mgr. Adela Rešetková
Učebňa V.
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Katarína Uhrinová
Učebňa VI. A
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.B Triedny učiteľ Mgr. Eduard Raffáč
Učebňa VI.B
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. Triedny učiteľ Mgr. Silvia Šimonová
Učebňa VII.
Foto Foto Foto
IX. Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kollárová
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kolesárová
Učebňa VIII.
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.08.2017