Základná škola

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Janečková
Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Urbančíková
Učebňa I.B
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Maruničová
Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriána Miškovičová
Učebňa II.B
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Papinčáková
Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Fenková
Učebňa III.B
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Rolfová
Učebňa IV.A
Foto Foto Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Krafčíková
Učebňa IV.B
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Renáta Sýkorová
Učebňa V.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Emília Sedláková Lenártová
Učebňa V.B
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela Rešetková
Učebňa VI.
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Uhrinová
Učebňa VII.A
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eduard Raffáč
Učebňa VII.B
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Šimonová
Učebňa VIII.
Foto Foto Foto
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kollárová
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kolesárová
Učebňa IX.
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2018