• 21. - 27. máj

  Trieda:
  Typ:
  • Pon21. 05.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Skup.Fenk.: uč.60-predložky, PZ str. 53+55 - cvičiť aj doma. Budúcu hodinu previerka zo sl. zásoby
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ z matematiky: str. 64 sme robili v škole / kto nestihol, dokončí doma/. D. ú str. 65. Úlohy 64/6 a 65/2 si prejdeme v škole, tie nemusíte vypracovať.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanka str. 22 text Slniečko /čítať aspoň 2 krát a ak to bude potrebné aj 3 krát/. Dokončiť str 23/ Kto je kto? a 23/2. Písanie: z cvičenia 23/1 vypísať slová, ktoré označujú členov rodiny. V škole sme si ich označili hviezdičkou. Slová treba rozdeliť na slabiky.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Triednická hodina
   :
   Milí rodičia! Vo štvrtok 24. 5. bude prebiehať fotenie triednych kolektívov. Bolo by fajn, keby všetci žiaci našej triedy prišli do školy. Ďakujem.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zb.ú. - dokončiť 55.str.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   PZ - 42. - 43.str, sme prebrali /bylina, ker, strom/, d.ú. prepísať poučku do zošita 43.str
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   D.ú. " O ceruzke.." 30.str. čítať celý článok, prepísať prvé štyri vety do zošita.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   V škole sme preberali učivo na stranách 94,95,96.
   Naučiť sa - skúšam.
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Kontrola hudobníčkov
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Jednotlivé štýly a ich obdobie
  • Uto22. 05.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dnes sme začali sčítanie do 20 s prechodom - s znázornením /malý mat. zošit/
   D.ú. - Zb.ú. 56.str. dokončiť
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   D.ú. Stará mama.... 32.str. čítať celý článok.
   Prac. list - obrazovkové vety nahradiť písaným / 3vety /
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   70/19/20
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Triednická hodina
   :
   23.5. ideme do knižnice, 24.5. koncoročné fotografovanie žiakov
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Obidve skup. spolu: uč.60-61 - príbeh + pieseň, PZ str. 53-54. Dú: PZ str. 55+cvičiť pohybové slovesá na str.53 ústne + opakovať všetku sl. zásobu/od zač. šk. roku/. Ukazovala som deťom, ako má vyzerať ich posledná kniha, kt. majú odovzdať o 2 týždne: ľubovoľná téma, ľub. formát, na každej strane obrázok+aspoň 1 veta. Videli niekoľko príkladov, verím, že to zvládnu :D
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Testovanie5 str. 6
   PZ testy na stránke.50,51
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   V piatok bude písomka- voda ako prostredie života živočíchov.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Budem zbierať 16 eur za pracovné zošity do 5. ročníka. ( Bio, INF ,ANJ, Geografia)
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie : Testovanie 5 str. 30, 31( do štvrtka)
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Zajtra skúšam žiakov,kt. si chcú opraviť známku z písomky.( Kultúra, tradície)
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Kontrola hudobníčkov
  • VIII.
   ·
   domáca úloha
   Výchova umením
   :
   Prosím o vyplatenie 4eur na prac. zošit z výchovy umením do 9.ročníka do konca mája /Lucke Nižníkovej/. Ďakujem G.Fenková
  • Str23. 05.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Dnes sme písali test. Nové učivo sme nepreberali.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Ćítanka: str. 26, 27. Do písanky odpísať slová z tajničky 27/3, slová rozdeliť na slabiky,
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Triednická hodina
   :
   Zajtra sa fotíme.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   V škole sme urobili: písanka 19.str., vypracovali prac. list, tvorili vety , určovali počet slov a slabiky.
   D.ú. " Ako deti kŕmili..." čítať 1. a 2. odsek. Z prac. listu prepísať prvé dve vety do zošita.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Triednická hodina
   :
   Zajtra sa fotíme, prosím vhodné oblečenie. Deti, ktoré budú chcieť sa odfotiť so spolužiakmi, prosím napísať do zrkadielku. Ďakujem!
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zajtra 24.mája sa fotíme, jedna fotografia /spoločná aj skupinová/ stojí 1 euro.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica str. 122/8, 11b, + A
  • VII.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Hudobná výchova
   :
   Od str.15 v PZ + tance a hud. nástroje
  • VIII. Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Biológia
   :
   Ekologické podmienky života, s.90 - 107
  • Štv24. 05.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zbierka úloh z matematiky: str. 59. Str. 58 nerobte!!!
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanka str. 28, 29. Strana 29 by mala byť vypracovaná. Ak to niekto nestihol v škole- dokončí to doma. Písanie str. 16. /alebo 18/
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Skup,Fenk.: uč..62- príbeh + PZ sebahodnotenie na str.56. Dú: PZ str.57 + opakovať na test č.7. Napísali sme previerku zo sl. zásoby, známky v ŽK a v zošite.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ - 66.str. sme vypracovali
   D.ú. PZ 66.str. bočné príklady
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   D.ú. čítať celý článok " Ako kŕmili..." 34.-35.s.
   D.ú. - utvoriť 4 vety
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie- Testovanie 5 - po stranu 34
  • IV.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Hudobná výchova
   :
   Previerka: dopĺňanie taktov, dynamické znamienka - p,mf,f, dychové a sláčikové hud.nástroje
  • Pia25. 05.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vypracovali sme prac. list, precvičovali odčítanie s prechodom cez desiatku /s znázornením /
   D.ú. _ PZ dokončiť 67.str.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vypracovali sme prac. list na opakovanie.
   D.ú. čítať celý článok " O rôznych rečiach.." 36.str.
   D.ú. - vypracovať prac. list /obidve strany/
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Triednická hodina
   :
   Prosím, aby ste deťom zabezpečili náhradné zošita na slov.j. a mat. /rezervné zošity/
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Skup. Fenk.: dokončili sme 7.lekciu: uč.62,64-65, PZ str. 58. Dú: PZ str.59 /str.57 urobíme neskôr, nerobiť/ + čítať uč.str.64-65 + výroba poslednej knihy/vlastne, popis som dávala min. týždeň/ + opakovať na test č.7 + opakovať celkovo :D Písali sme previerku zo sl. zásoby, známky na internete.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica str.64,65
   V pondelok píšeme test z matematiky.( elektronicky)
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   125/11; Vety opísať do zošita a určiť aj slovné druhy.
   Čítanie: Testovanie 5 38,39.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Previerka: dopĺňanie taktov, dynamické znamienka - p,mf,f, dychové a sláčikové hud.nástroje
  • IX. Celá trieda
   ·
   Projekt
   Výchova umením
   :
   Dnes odovzdávate svoj film na Usb. Včera ste mali odoslať scénar na gfenkova@gmail.com
  • IX. Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Finish SB:45/4a, 4b, 5a , 6a, budem kontrolovať
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zabudla som vám povedať, že úlohu č.3 - tabuľku - vynechajte, tú vyriešime v pondelok spolu, v škole. Pekný víkend !
  • V.A, V.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Finish WB pages 50,51 and SB: page 62
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zabudla som vám povedať, že úlohu č.3 vynechajte, tú vyriešime v pondelok spolu, v škole. Pekný víkend !
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zabudla som vám povedať, že úlohu č.3 - tabuľku- vynechajte, tú vyriešime v pondelok spolu, v škole. Pekný víkend !
  • VI. 1. Skupina
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Vocabulary 4B plus grammar WB: pages 69,70/ 4.1-4.2
  • VII.B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť ústne: vysvetliť cestu k vybranému cieľu podľa WB: 36/1 a mapy na strane 37. Thank you a see you on Friday.
  • VIII.
   ·
   domáca úloha
   Výchova umením
   :
   Dnes doniesť tieto pomôcky: staré noviny na lavicu, temper. farby, štetce, pohár na vodu, handričku, paletu /alebo výkres, drevo.../.