Základná škola

Prihlásenie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  I.A I.A Rozvrh
Mgr. Dana Maruničová
I.A
  I.B I.B Rozvrh
Mgr. Adriána Miškovičová
I.B
  II.A II.A Rozvrh
II.A
  II.B II.B Rozvrh
II.B
  III.A III.A Rozvrh
III.A
  III.B III.B Rozvrh
III.B
  IV.A IV.A Rozvrh
IV.A
  IV.B IV.B Rozvrh
IV.B
  IX. IX. Rozvrh
IX.
  Jazyková učebňa J Rozvrh
  Telocvičňa T Rozvrh
  Učebňa v prírode UvP Rozvrh
  V. V. Rozvrh
V.
  VI. A VI. A Rozvrh
VI.A
  VI.B VI.B Rozvrh
VI.B
  VII. CHF Rozvrh
VII.
  VIII. VIII. Rozvrh
VIII.
  Výpočtová technika I. VT I Rozvrh
  Výpočtová technika II. VT II

© aScAgenda 2017.0.1047 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017