Základná škola

Prihlásenie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  I.A I.A Mgr. Dana Maruničová
I.A
  I.B I.B Mgr. Oľga Urbančíková
I.B
  II.A II.A II.A
  II.B II.B Mgr. Adriána Miškovičová
II.B
  III.A III.A Mgr. Mária Papinčáková
III.A
  III.B III.B PaedDr. Gabriela Fenková
III.B
  IV.A IV.A Mgr. Lenka Rolfová
IV.A
  IV.B IV.B IV.B
  IX. IX. Mgr. Katarína Kollárová
IX.
  Telocvičňa T Rozvrh
Mgr. Ľubomíra Miženková
Mgr. Lukáš Varga
  Učebňa v prírode UvP Rozvrh
  V.A V.A RNDr. Renáta Sýkorová
V.A
  V.B V.B Emília Sedláková Lenártová
V.B
  VI. VI. Mgr. Adela Rešetková
VI.
  VI/N VI/N Rozvrh
  VII.A VII.A Mgr. Katarína Uhrinová
VII.A
  VII.B JAZ Mgr. Eduard Raffáč
VII.B
  VIII. CHF Mgr. Silvia Šimonová
VIII.
  Výpočtová technika I. VT I Rozvrh
  Výpočtová technika II. VT II Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2018