Základná škola

Prihlásenie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  I.A I.A Mgr. Dana Maruničová
II.A
  I.B I.B Mgr. Adriána Miškovičová
II.B
  II.A II.A III.A
  II.B II.B III.B
  III.A III.A IV.A
  III.B III.B IV.B
  IV.A IV.A V.A
  IV.B IV.B V,B
  IX. IX.
  Jazyková učebňa J
  Telocvičňa T
  Učebňa v prírode UvP
  V. V. VI.
  VI. A VI. A VII.A
  VI.B VI.B VII.B
  VII. CHF VIII.
  VIII. VIII. IX.
  Výpočtová technika I. VT I
  Výpočtová technika II. VT II

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.08.2017