Základná škola

Prihlásenie

Utorok 28. 3. 2017

Počet návštev: 3569012

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Abovská 36, Košice pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční

  7. apríla 2017 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod.
  8. apríla 2017 (sobota) od 8:00 do 12:00 hod.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  aj tento rok môžete Rodičovskému združeniu darovať Vaše 2% dane z príjmu. 
  Bližšie informácie a potrebné tlačivo nájdete na našej webovej stránke v stĺpci vľavo pod záložkou 2% dane. Ďakujeme.
                                 Vedenie školy

 • Dňa 15.3.2017 sa uskutočnil slávnostný koncert nášho Detského speváckeho zboru ANJELOV k 15. výročiu ich založenia. Pri tejto príležitosti im bol odovzdaný ďakovný list. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

  Dakovny_list.pdf

 • Dňa 23. marca 2017 (štvrtok) organizujeme DOD pre budúcich prvákov.
  V čase od 9:00 do 11:00 hod. budú mať možnosť riešiť rôzne tvorivé úlohy v spolupráci s našimi prvákmi a ich pani učiteľkami.
  V tento deň radi privítame všetkých, ktorí majú záujem prezrieť si priestory našej školy a zapísať svoje dieťa do 1. ročníka.

 • Dňa 15.3.2017 o 17:00 hod. sa v Kultúrnom dome v Šebastovciach uskutoční koncert Detského speváckeho zboru ANJELOV k 15. výročiu svojho založenia. Hosťami budú country skupina Kentucky Jack a bývalé členky zboru. Na tento koncert Vás srdečne pozývame. 

                                 PaedDr. Gabriela Fenková

 • V dňoch 19. - 24. februára 2017 sa 40 žiakov 6. až 9. ročníka zúčastní lyžiarskeho výcvikového kurzu (LVK) v stredisku Tále, ubytovanie v penzióne Grand-Bystrá. Zraz účastníkov LVK je v nedeľu 19.2.2017 o 9:30 pred budovou školy. 

  Žiaci 6.A, 6.B a 7. ročníka, ktorí sa nezúčastnia LVK, sa budú vyučovať podľa rozvrhu 6.A. V ostatných ročníkoch bude prebiehať vyučovanie bez zmien v rozvrhu.

 • 16.2.2017 sa uskutočnilo OK Biologickej olympiády v kategórii C. Našu školu reprezentovali Michal Hájnik žiak 8. ročníka, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola a Michal Krajník žiak 9. ročníka obsadil 3. miesto. Žiakov pripravovala RNDr. Renáta Sýkorová.
  Chlapcom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • 14.2.2017 sa uskutočnilo OK Dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 5 žiakov našej školy. Najväčší úspech dosiahla Ester Krajníková z 8. ročníka, ktorá získala 2. miesto v kategórii D a postúpila do krajského kola. Úspešnou riešiteľkou v tejto kategórii bola aj žiačka Ema Lešová z 8. ročníka a v kategórii C Kristína Baloghová z 9. ročníka. Žiakov pripravovala Mgr. Katarína Kolesárová.
  Úspešným riešiteľkám blahoželáme.

 • 7.2.2017 sa uskutočnilo OK Geografickej olympiády. Z 9 zúčastnených žiakov boli úspešní 3 riešitelia, a to Tomáš Grega a Ján Kiszel z 5. ročníka a Marek Frniak zo 7. ročníka.
  Úspešným riešiteľom blahoželáme.

 • Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že dňa 2.2.2017 (vo štvrtok) budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu uskutočnenia Celomestského metodického dňa učiteľov a vychovávateľov.
  Dňa 3.2.2017 (v piatok) sú polročné prázdniny.
  Nástup do školy je 6.2.2017 (v podelok). Prajeme príjemné prázdniny. 
                                           Vedenie školy