Základná škola

Prihlásenie

Nedeľa 17. 12. 2017

Počet návštev: 3850305

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v pondelok 18.12.2017 o 16:30 hod. v Aule SOŠ veterinárnej na Námestí mladých poľnohospodárov. Pred a po akadémii sa bude podávať starostovský punč a uskutoční sa burza výrobkov našich žiakov.
  Deti si pre Vás pod vedením svojich učiteľov a vychovávateľov pripravili pestrý kultúrny program. Príďte sa vianočne naladiť...

 • Dňa 20.12.2017 o 16:30 sa uskutoční stretnutie rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcvikového kurzu v januári 2018. Stretnutie bude v triede 6. ročníka.
  Účasť rodičov je nutná.
  Zároveň prosíme rodičov, aby doniesli od lekára potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa. Ďakujem

  Mgr. Ľ. Miženková

 • Dňa 12. decembra 2017 navštívila žiakov prvého ročníka príslušníčka PZ SR JUDr. B. Zeleňaková. V rámci projektu Póla radí deťom, veku primeraným spôsobom im priblížila dopravné a rôzne iné nebezpečné situácie, ktoré môžu byť súčasťou ich každodenného života. Deti boli počas celej besedy pozitívne naladené a boli radi, že sa mohli vžiť do rolí ohrozených ako aj do rolí zločincov.

 • Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že dňa 22. decembra 2017 (v piatok) budú mať žiaci 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • Spevácky zbor Anjelov Vás srdečne pozýva túto sobotu 16.12.2017 na svoje vystúpenie v rámci Anjelskej kapustnice so začiatkom o 14,30 hodín pred Immaculatou na Hlavnej ulici v Košiciach.

  PaedDr. G. Fenková

 • Hlasovanie v projekte Gesto pre mesto bolo spustené na stránke:
  https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosice.
  Ak chcete podporiť spevácky zbor na našej škole, prosíme Vás o Váš hlas. V rámci projektu by sme chceli zakúpiť kroje na vystúpenia.

  Ďakujeme PaedDr. G. Fenková

 • Dňa 10.12.2017 sa v St. Ľubovni konalo druhé kolo Žiackej karate ligy, kde naši žiaci získali:

  Nikolas Kolesár (5.B) - 1. miesto v kategórii Kumite ml. žiaci začiatočníci 10-11r.
  Marek Kolesár (5.B) - 3. miesto v kategórii Kumite ml. žiaci začiatočníci 10-11r.
  Marek Kolesár (5.B), Nikolas Kolesár (5.B) a Martin Pavol Meňhért (4.A)
  3. miesto v kat. Kata družstvá 10.-11r. a 3.miesto v kat. Kumite družstvá 10 – 11 r.

  V prvom kole tejto ligy, ktoré prebehlo ešte v novembri sa žiaci umiestnili nasledovne:
  Michaela Meňhértová (9. roč.) - 3.miesto v kat. Kata kadetky 14-15r. na majstrovstvách VÚKABU
  Nikolas Kolesár (5.B) - 3.miesto v kat. Kumite ml. žiaci začiatočníci 10-11r.
  Martin Pavol Meňhért (4.A) - 3.miesto v kumite ml. žiaci začiatočníci -35kg

 • Prosíme rodičov, ktorí do dnešného dňa neuhradili členský príspevok Rodičovskému združeniu (pokyny sú nižšie v Novinkách) alebo poplatok za záujmovú činnosť (pokyny sú vpravo hore na stránke pod CVČ), aby tak čo najskôr urobili. Ďakujeme

 • Dňa 23. novembra 2017 bolo v priestoroch našej školy veselo. Dôvodom bola príležitosť s názvom „Pasovanie prvákov“. Deti ukázali svojim rodičom, čo sa naučili od septembra na vyučovacích hodinách a ako sa z malých škôlkarov stali šikovní prváci. Po splnení všetkých úloh a zložení slávnostného sľubu ich žiaci deviateho ročníka „pasovali“ a prijali medzi žiakov našej školy. Za odmenu si deti odniesli domov malý darček, ktorý im bude pripomínať tento výnimočný deň. Našim malým prvákom prajeme veľa úspechov v škole.

 • Vážení rodičia,

  tento rok sa úhrada ročného členského príspevku Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Abovská 36, 040 17 Košice, IČO: 31 945 988 bude prijímať len formou bezhotovostnej platby na účet združenia v banke a to jednorazovo vo výške 25,- € za rodinu s jedným dieťaťom na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca alebo 35,- € za rodinu s dvoma a viacerými deťmi na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca.

  Triedni učitelia už nebudú preberať platby v hotovosti za Rodičovské združenie.

  Dátum úhrady : najneskôr do 20.11.2017