Základná škola

Prihlásenie

Piatok 18. 8. 2017

Počet návštev: 3689057

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Máme za sebou školský rok naplnený prácou a školskými povinnosťami a pred sebou dva mesiace oddychu a leto. 
  Začínajú sa Vám prázdniny.
  Prajeme Vám, aby ste si ich užili a prežili veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi. 
  Uvidíme sa 4. septembra 2017.
                                       RŠ a zamestnanci školy

 • Vážení rodičia,
  z dôvodu organizácie CVČ Vás žiadame, aby ste predbežne (zatiaľ nezáväzne) vybrali svojmu dieťaťu záujmový útvar na šk. rok 2017/2018.
  Zoznam záujmových útvarov nájdete na troch hárkoch (stranách) v nasledujúcom súbore.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ox6Ifr35yepYnl1eTdjKUEQTrSz40drQIlly-ybM0Hc/edit?usp=sharing

  Postup je jednoduchý:

 • Pre 27 deviatakov bol 30. jún 2017 dňom, kedy naposledy prekročili prah našej školy. Väčšina žiakov prežila spolu krásnych deväť rokov. Bol to deň plný emócií, dojatia, stiskov rúk i objatí. 
  Odchádzajúcim deviatakom želáme veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu na stredných školách. 

                                                                             riaditeľ a zamestnanci školy

 • PaedDr. G. Fenková zapojila žiakov do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Englishstar, v ktorej si zábavnou formou porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Obstáli veľmi dobre. Ich priemerom bolo 91,5%.
  Plných 100% získali žiaci: Michal Balogh z 3.A, Ema Fedorová z 3.A a Matej Valent zo 4.B a ďalších 23 žiakov malo úspešnosť nad 80%. Každý dostal diplom. 

 • V rámci krúžku Počítače hrou PaedDr. G. Fenková zapojila žiakov do celoslovenskej súťaže Fullova ruža 2017. Poslali celkom 12 prác s témou MOŽNO AJ VECI MAJÚ DUŠU. Žiačka Viktória Hrabinská z 3.A získala striebornú ružu a žiak Simon Soják zo 4.A získal bronzovú ružu.
  Víťazom srdečne blahoželáme.

 • V dňoch 26. - 29. júna 2017 (pondelok - štvrtok) sa uskutoční zber starého papiera.
  Kontajner bude pristavený na školskom dvore (podľa možnosti odvážiť doma).

 • Dňa 14.6.2017 sa žiačka 6. B Karin Prokopová zúčastnila krajského kola súťaže v letnom aranžovaní na tému Topánka. V silnej konkurencii získala 3. miesto. 

  Žiačke blahoželáme. 

 • V priestoroch Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach na Rampovej 7 sa 2. júna žiaci 6. A a 6. B z príležitosti MDD zúčastnili preventívno-prezentačnej akcie. Policajti priblížili deťom náročnosť a zodpovednosť policajnej služby ukážkami jej činnosti a techniky.

  Foto tu.

 • Dňa 26. 5. 2017 sa na dvore ZŠ stretlo 30 absolventov, ktorí ukončili základné vzdelanie pred 40 rokmi.
  Po krátkej prehliadke priestorov svojho detstva sa odobrali na spoločné posedenie zaspomínať si na zážitky zo školy.

  Fotografie zo školy nájdete tu.

 • Počas Svetového dňa mlieka žiaci prvého stupňa robili projektové vyučovanie. Na hodinách sa rozprávali o mlieku, mliečnych výrobkoch a o ich význame pre naše zdravie. Na matematike nakupovali mliečne výrobky, na slovenskom jazyku tvorili krátke básničky s peknými obrázkami. Žiaci s radosťou plnili zadávané úlohy a nechýbala im ani mliečna desiata.