Základná škola

Prihlásenie

Štvrtok 19. 10. 2017

Počet návštev: 3772812

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 

Vitajte na EduPage

Vážení rodičia, milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

   

  tento rok sa úhrada ročného členského príspevku Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Abovská 36, 040 17 Košice, IČO: 31 945 988  bude prijímať len formou bezhotovostnej platby na účet združenia v banke a to jednorazovo vo výške 25,- € za rodinu s jedným dieťaťom na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca alebo  35,- € za rodinu s dvoma a viacerými deťmi na ZŠ Abovská 36, Košice - Barca.

   

  Triedni učitelia už nebudú preberať platby v hotovosti za Rodičovské združenie.

 • Žiaci 6. ročníka sa v piatok 29. septembra zúčastnili exkurzie v Nižnej Myšli. Navštívili archeologickú lokalitu Varhegy a múzeum v obci.

 • V rámci Európskeho týždňa športu sa dňa 27. septembra 2017 na našej škole uskutočnila beseda s Jozefom Plachým, ktorý ako jediný z bežcov stredných tratí na svete štartoval na štyroch olympiádach.

  Žiaci sa dozvedeli, že v 60-tych rokoch navštevoval našu základnú školu. Dodnes si rád spomína na svoju triednu pani učiteľku Blanárovu. Vtipne si zaspomínal na svoje bežecké začiatky, keď musel rýchlo utekať domov pre zabudnuté veci a ešte rýchlejšie sa vrátiť späť do školy. Svoju a aj našu školu úspešne reprezentoval v basketbale, futbale i v stolnom tenise. Naši žiaci boli zvedaví na jeho prvé bežecké tréningy. Pán Plachý si zaspomínal na bežeckú dráhu pri škole, na ktorej v 16-tich rokoch začal trénovať. V závere besedy poradil žiakom ako byť čo najlepší.

 • Dňa 26. septembra 2017 sa na atletickom štadióne TUKE uskutočnil 10. ročník Plachého míle. Zo 44 žiakov našej školy sa na stupňoch víťazov umiestnili: 
  Matúš Kišeľa (1. B) - 3. miesto,
  Michaela Lendacká (2. B) - 2. miesto, 
  Marek Kolesár (5. B) - 1. miesto, 
  Nikolas Kolesár (5. B) - 2. miesto
  a Daniel Astrab (7. roč.) - 2. miesto. 

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov. 
  Zostrih televízie TA3 z tohto podujatia si môžete pozrieť tu.   
  Fotografie nájdete tu. 

 • Oznamujeme Vám, že dňa 25.9.2017 (v pondelok) sa uskutočnia triedne aktívy so začiatkom o 16:30.
  Účasť žiadúca. 

 • Oznamujeme Vám, že na stránke je v ROZVRHU nový rozvrh platný od 18.09.2017.

 • Počas tohto školského roku sa naša škola zapojí do Európskeho programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok pre dospievajúcich ako partnerská škola Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
  Program Unplugged je školský preventívny program, ktorý budú realizovať naši vyškolení učitelia RNDr. Renáta Sýkorová a Mgr. Mária Papinčáková medzi žiakmi 7. ročníka.

 • Milí rodičia!

  Neprehliadnite ponuku záujmových útvarov, ktoré môžu Vaše deti navštevovať v školskom roku 2017/2018.
  Po obdržaní vzdelávacieho poukazu vyplňte prihlášku do ZÚ (nachádza sa pod CVČ vpravo hore na stránke školy).
  Termín odovzdania vzdelávacích poukazov je do 14. 9. 2017.
  Podpísaný vzdelávací poukaz a vyplnenú prihlášku pošlite po Vašom dieťati alebo prineste osobne do školy a odovzdajte ich vedúcemu ZÚ (tr. učiteľke alebo pani učiteľke Janečkovej).

 • Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka
  bude 4.9.2017 (pondelok) o 8:00 pred budovou školy.
  Žiaci budú v škole mať program do 11:00 (je potrebné doniesť písacie potreby).